Κατάταξη

Κατεβάστε το αρχείο του εξοπλισμού που θα σας χορηγηθούν.

Με την άφιξη του νεοσύλλεκτου στην πύλη του ΚΕΝ αρχίζει η διαδικασία κατάταξης. Όλο το προσωπικό της Μονάδας θα είναι εκεί, έτοιμο να τον εξυπηρετήσει και να του επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Η καλύτερη ώρα για παρουσίαση σε ΚΕΝ είναι από τις 08:00 έως 13:00 ώρα, γιατί η έγκαιρη άφιξη έχει πολλά πλεονεκτήματα.

Τις πρωινές ώρες η οργάνωση των συνεργείων κατάταξης είναι καλύτερη, καθόσον θα επιλέξει ρούχα στα μέτρα του, εάν δεν τα έχει ήδη παραλάβει σε προηγούμενη καθορισθείσα ημερομηνία, θα τακτοποιήσει τα πράγματά του στο θάλαμο, θα επικοινωνήσει με τους δικούς του και θα γνωρίσει το στρατόπεδο ημέρα. Η κατάταξη συνοπτικά περιλαμβάνει:

Αναγνώριση Ταυτότητας και Καταγραφή Στοιχείων. Αποσκοπεί στη συλλογή, επιβεβαίωση και συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων για την απονομή της κατάλληλης ειδικότητας καθώς και στις λοιπές επιλογικές διαδικασίες.

Υγειονομική Εξέταση. Αποσκοπεί στην προληπτική υγιεινή, στον έλεγχο της σωματικής ικανότητας, στους εμβολιασμούς και στα λοιπά σωματομετρικά στοιχεία.

Ένδυση. Αποσκοπεί στη χορήγηση των προβλεπομένων ειδών ιματισμού, εξάρτυσης και του ατομικού φόρτου.
 

Ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης των εθνοφρουρών, είναι η απόκτηση όλων των απαιτούμενων γνώσεων ώστε, να καταστούν μαχητές ικανοί να επιβιώσουν στο πεδίο της μάχης, να γνωρίζουν άριστα την ειδικότητά τους, να μάθουν να ενεργούν για την εκτέλεση της αποστολής της Μονάδας τους και να αποκτήσουν στρατιωτικό πνεύμα, προκειμένου να αποδοθούν εκπαιδευμένοι στις τάξεις της εφεδρείας.

Η στρατιωτική θητεία, έχει διάρκεια 14 μήνες (για τους οπλίτες πλήρους θητείας) και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Η εκπαίδευση των οπλιτών θητείας, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Αρχική Εκπαίδευση, διάρκειας περί τις 4 εβδομάδες (κατάταξη - βασική εκπαίδευση), η οποία διεξάγεται στα ΚΕΝ.
Ατομική Εκπαίδευση διάρκειας 1 εβδομάδας στις Μονάδες που θα τοποθετούν οι εθνοφρουροί μετά τα ΚΕΝ.
Εκπαίδευση Μαχητή, διάρκειας 2 εβδομάδων, η οποία διεξάγεται σε εκπαιδευτικά σχολεία που διοργανώνονται με μέριμνα των Σχηματισμών.
Εκπαίδευση ειδικότητας, η οποία διεξάγεται σε καθορισθείσες Μονάδες των Όπλων - Σωμάτων και των Σχηματισμών, για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 2 έως και 10 εβδομάδες, ανάλογα με την κάθε ειδικότητα.
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση, η οποία διεξάγεται στις Μονάδες, στις οποίες τοποθετούνται οι οπλίτες μετά την αρχική εκπαίδευση.
Εκπαίδευση Υποψηφίων Βαθμοφόρων (ΥΒ), διάρκειας 2 εβδομάδων, η οποία διεξάγεται εντός του κύκλου της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, σε καθορισθείσες Μονάδες Σχηματισμών και αφορά τους εθνοφρουρούς που έχουν επιλεγεί σε αυτή την κατηγορία έπειτα από επιλεγική διαδικασία.
 

Σε κάθε στρατόπεδο υπάρχει μία αίθουσα ειδικά για τους στρατιώτες, το Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ). Σ' αυτό λειτουργεί πρατήριο με φαγώσιμα, αναψυκτικά, είδη καπνιστή, είδη υγιεινής και πολλά άλλα είδη.

Στο ημερήσιο πρόγραμμα προβλέπεται ελεύθερος χρόνος ο οποίος είναι στη διάθεση του νεοσύλλεκτου για ψυχαγωγία, άθληση ή ανάπαυση.

Υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις για γυμναστική και αθλοπαιδιές.

Υπάρχει βιβλιοθήκη με πολλά και διάφορα βιβλία για διάβασμα.

Στη βιβλιοθήκη και στο ΚΨΜ της Μονάδας θα βρει το εξαμηνιαίο περιοδικό του Γενικού Επιτελείο Εθνικής Φρουράς «Εθνική Φρουρά και Ιστορία». Έχει ποικίλη ύλη με ενδιαφέροντα όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και γενικής φύσης θέματα.

Ραδιόφωνο και τηλεόραση υπάρχουν στο ΚΨΜ.

Για επικοινωνία με συγγενείς, φίλους και οικείους υπάρχουν τηλεφωνικοί θάλαμοι που λειτουργούν με τηλεκάρτα. Τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπονται μόνο σε ώρες ανάπαυσης και σε καθορισμένους χώρους.


Άδειες 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ΚΕΝ, θα χορηγηθούν στον εθνοφρουρό οι πιο κάτω άδειες:
•    48ωρη, με το πέρας των 1ης και 2ης εβδομάδας εκπαίδευσης
•    3ήμερη μετά το πέρας της ορκωμοσίας, για τη μετάβαση στη Μονάδα τοποθέτησής του.

Κατά τον υπόλοιπο χρόνο της παραμονής του στο ΚΕΝ, δεν θα λάβει άλλη άδεια απουσίας, πλην εξαιρετικά εκτάκτων περιπτώσεων.

 

Η ορκωμοσία των Ν/Σ οπλιτών, διεξάγεται στα ΚΕΝ την τελευταία Πέμπτη του 1ου σταδίου εκπαίδευσης.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία, χορηγείται υποχρεωτικά σε όλους τους εθνοφρουρούς άδεια διάρκειας τριών (3) ημερών, με επιστροφή αυτών το πρωί της Δευτέρας της επόμενης εβδομάδας.
 

Εκτός από τις οδηγίες που ήδη δώσαμε θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε μερικές ακόμα υποχρεώσεις που έχει ο εθνοφρουρός κατά τη διάρκεια της θητείας του. Θα πρέπει:

Να είναι άψογος στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά του.

Να εκτελεί τα καθήκοντα του σκοπού, της περιπόλου, του θαλαμοφύλακα κ.λ.π. με συνέπεια και ακρίβεια γιατί αυτά έχουν σχέση με την ασφάλεια της Μονάδας και των συναδέλφων του και συνεπώς η παραμέλησή τους τιμωρείται αυστηρότητα. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται και ποινικό αδίκημα.

Να μην απουσιάζει ποτέ αδικαιολόγητα ή αυθαίρετα και όταν βρίσκεται σε άδεια να μην παραβιάζει τα χρονικά όρια αλλά να επιστρέφει έγκαιρα στην Μονάδα του. Σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος να ειδοποιεί αμέσως τη Μονάδα του. Αν λείψει αδικαιολόγητα από τη Μονάδα του θα κηρυχθεί λιποτάκτης με σοβαρές συνέπειες.

Να ανησυχεί για την ασφάλεια του οπλισμού του και άλλων κρίσιμων υλικών που έχει χρεωμένα γιατί σε περίπτωση που θα απολεστούν θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Να συντηρεί καθημερινά το όπλο που του το έχει εμπιστευθεί η Πατρίδα και να μην το φθείρει γιατί με αυτό θα εκπαιδευτούν κι άλλοι εθνοφρουροί μετά από αυτόν. Να τηρεί το απόρρητο των εγγράφων και των πληροφοριών και να μην εμπιστεύεται ούτε το πιο ασήμαντο στρατιωτικό μυστικό σε άτομα ξένα προς την Υπηρεσία.