Καλωσόρισμα

 Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στον ανανεωμένο διαδικτυακό ιστότοπο της Εθνικής Φρουράς (www.army.gov.cy).

 Χάρη στις προσπάθειες των προκατόχων μας, σ’ όλα τα επίπεδα, και με την αμέριστη υποστήριξη και εμπιστοσύνη των Πολιτικών και Πολιτειακών Αρχών της Δημοκρατίας η Εθνική Φρουρά πέτυχε, στη σύντομη ιστορία της, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να αναδειχθεί ως Πυλώνας Εθνικής Ισχύος της Χώρας και να κερδίσει, ως Θεσμός, υψηλή θέση στην εκτίμηση του Κυπριακού Λαού.

 Καθώς διανύουμε μια περίοδο ιδιαίτερα ρευστή, σ´ ότι αφορά στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα δύσκολη από την άποψη των διαθεσίμων πόρων, αλλά κυρίως σε μια εποχή που οι αξίες βάλλονται, καλούμαστε να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε εκείνες τις επιχειρησιακές δυνατότητες, οι οποίες θα καθιστούν την Εθνική Φρουρά ικανή ν’ ανταποκριθεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο ρόλος της ως θεσμός του κράτους αλλά και η υλοποίηση της επιχειρησιακής του αποστολής δηλαδή την αποτροπή ή την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης συμβατικής, αλλά και κάθε άλλης ασύμμετρης απειλής. Αυτή λοιπόν την περίοδο, της πολλαπλής κρίσης, καλούμαστε να διαχειριστούμε και να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται και από τις αυξημένες απαιτήσεις για έγκυρη και ποιοτικά αναβαθμισμένη ενημέρωση και πληροφόρηση.

 Η Εθνική Φρουρά αντιλαμβανόμενη και ανταποκρινόμενη στις νέες και πολυποίκιλες αυτές ανάγκες για πληροφόρηση αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία και ευελπιστεί ο διαδικτυακός αυτός τόπος να αποτελέσει μια πηγή στην καθημερινή μας επικοινωνία. Να αποτελέσει δηλαδή ένα χώρο έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης επί των θεμάτων που αφορούν στην Εθνική Φρουρά και το προσωπικό της καθώς και του έργου που αυτή επιτελεί.

 Μέσω της ιστοσελίδας αυτής θα προβάλλονται επιλεγμένες δραστηριότητες των Σχηματισμών και των Μονάδων καθώς και γεγονότα και δράσεις από την διεθνή δραστηριότητα της Εθνικής Φρουράς.

 Η προσπάθεια για αναβάθμιση θα είναι διαρκής και σταδιακά ο ιστότοπος αυτός θα εμπλουτίζεται και με λειτουργικά εργαλεία αλλά και χρηστικές πληροφορίες για την καθημερινότητα του προσωπικού μας. Στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις και οι ιδέες σας είναι ευπρόσδεκτες.

Καλωσόρισμα / Ημερήσιες Διαταγές / Όραμα / Αποφθέγματα / Twitter