Army Combat - Combat Support Directorates

Έμβλημα Πεζικού

ΕΜΒΛΗΜΑ

Συμβολισμοί Εμβλήματος

Κόκκινο Χρώμα: Το αίμα των ανδρών του Πεζικού που θυσιάστηκαν στους ιερούς Εθνικούς Αγώνες.

Τυφέκιο – Σπάθη: Τα βασικά όπλα του Πεζικού κατά την εξέγερση της Ελληνικής Επανάστασης.

Λυχνία: Σύμβολο λατρείας του Θεού και τιμής στους νεκρούς.

Σημασία Εμβλήματος

 Το Έμβλημα που το συνθέτουν το τυφέκιο με τη σπάθη και η λυχνία, σε συνδυασμό με το επιγραφόμενο σ’ αυτό ηθικό παράγγελμα «ΔΙΩΚΕ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΝ» εκφράζει τη φιλοσοφία με την οποία γαλουχούνται οι Αξιωματικοί του Πεζικού:

 1. Η Δόξα
  • Αποκτάται με την αυτοθυσία και την τόλμη.
  • Κερδίζεται με το τυφέκιο και τη σπάθη απ’ αυτούς που έχουν αναπτύξει στο έπακρο τις ηθικές τους δυνάμεις κι έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις με τη μελέτη και την άσκηση.
  • Εδραιώνεται με το αίμα της στρατιάς των νεκρών του Πεζικού που συμβολίζεται στο έμβλημα με κόκκινο φόντο.
 2. Η Αρετή
  • Αποτελεί το κόσμημα των γενναίων.
  • Εκδηλώνεται με την ηθική, το δίκαιο, την τιμιότητα, την καλοσύνη και το σεβασμό προς τον αντίπαλο.
  • Ολοκληρώνεται με την πίστη στο Θεό και την απόδοση τιμής στους νεκρούς, όπως συμβολίζει και η λυχνία στο έμβλημα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Γενικά

 Το Πεζικό είναι ένα από τα 5 όπλα της Ε.Φ. Είναι το αρχαιότερο και μεγαλύτερο από πλευράς αριθμού Μονάδων και προσωπικού. Η απαρχή του χάνεται στο βάθος των αιώνων και η διαδρομή του είναι παράλληλη με τη μακρά πορεία του Έθνους. Η συμμετοχή του ήταν αδιάλειπτη σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες και η προσφορά του είναι ανεκτίμητη.

Ιστορική Εξέλιξη του Όπλου

 Κατά την αρχαιότητα το Πεζικό αποτελούσε τη βάση του Στρατεύματος. Οπλισμένο με αμυντικά και επιθετικά όπλα, διεξήγαγε τον αγώνα με τακτική κίνηση και ισχυρή κρούση. Τη βασική δύναμη κρούσεως αποτελούσε το βαριά οπλισμένο Πεζικό, το οποίο τασσόταν συνήθως σε διάφορους σχηματισμούς προσδίδοντας βάθος στις επιχειρήσεις. Το ελαφρύ Πεζικό τασσόταν, πριν από την εμπλοκή, στο μέτωπο ή στα πλευρά και όταν άρχιζε η μάχη επεδίωκε να επιφέρει όσο το δυνατό μεγαλύτερες απώλειες στον εχθρό. Σε όλη τη διάρκεια της μάχης παρενοχλούσε τον εχθρό, με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

 Στη Βυζαντινή περίοδο, δημιουργήθηκε η ιδέα ενός μόνιμου επαγγελματικού στρατού στην ειρήνη, ενισχυμένου με ισχυρές εφεδρείες στον πόλεμο, γεγονός που αποτελεί τη βάση της οργάνωσης των σημερινών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Τάγμα αποτελεί αυτοτελή διοικητική και τακτική Μονάδα, η οποία διαθέτει ανάλογα βαριά και ελαφρά οπλισμένο προσωπικό που έχει τη δυνατότητα ν΄ αναλαμβάνει την εκτέλεση ειδικών αποστολών και να επιτυγχάνει την άμεση ασφάλεια του με τα δικά του μέσα.

 Κατά το Μεσαίωνα το Πεζικό, περιφρονημένο από τους Ιππότες, αποτελεί πλέον δύναμη δευτερεύουσας σημασίας και τάσσεται πίσω από το ιππικό. Οι Άγγλοι όμως κατανόησαν τον πολυσήμαντο ρόλο του και έδωσαν, κατά τον εκατονταετή πόλεμο (1337-1453 μ.Χ.), την πρέπουσα θέση στο Πεζικό.

 Οι πόλεμοι στην αρχή του 20ου αιώνα απέδειξαν ότι, το Πεζικό με ελιγμούς πυρ και κίνηση έχει τη δυνατότητα να προχωρεί, να κατακτά το έδαφος, να το διατηρεί και να εκπληρώνει την αποστολή του.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αποστολή του Όπλου

 Η αποστολή του Πεζικού είναι να μάχεται υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, σε οποιοδήποτε έδαφος, ημέρα και νύκτα, να κατακτά έδαφος, να καταστρέφει ή να αιχμαλωτίζει τον εχθρό, να τον εκδιώκει από τις θέσεις του και να εξασφαλίζει τη διατήρηση του καταληφθέντος εδάφους με πυρά και αντεπιθέσεις.

 Το Μηχανοκίνητο Πεζικό εκτός από τις βασικές αποστολές του Πεζικού μπορεί να αποτελέσει τη βάση δημιουργίας Συγκροτημάτων Πεζικού – Αρμάτων για την εκτέλεση συγκεκριμένων τακτικών αποστολών μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

EMBLEM MEANING

The emblem is made up of the crossed sabers with the horseshoe and the tank, the main weapon of armor, symbolizing the power of fire and indicates the successor of the cavalry, combined with the inscribed slogan:

“Wherein the glory lays the duty”.

It means that Glory is acquired by self-sacrifice and boldness.

It will be won by the determined, coordinated and bold use of the all the available means by those who have fully developed their moral powers and have the necessary knowledge and experience based on the training and practice.

It underlines the fact that the duty is an unselfish offer of services in the home country without calculating effort and time. It is based on full commitment, self-denial and conscious service offerings.

MISSION

Mission of Armored Units is to engage and destroy enemy forces by using fire, movement and impact, combined with other weapons.
 

EMBLEM MEANING

Artillery’s emblem established in 1968. The two showing cannons represent the Combat Artillery while the missile represents the Air Defence Artillery.

EMBLEM SYMBOLISM

Slogan: “Power through knowledge”

The phrase “Power through knowledge” indicates the fact that, the Artillery personnel feel powerful thanks to their knowledge gained through their training.

MISSION

During the military operations, Combat Artillery’s mission consists of provision of prompt and continuous fire support to the maneuver forces, in order to destroy or neutralize targets, which could influence the execution of our own mission.

The mission of air defense is to restrain the effectiveness of the enemies’ air attacking operations so that all the friendly troops can act in an unopposed way.
 

EMBLEM MEANING

The Engineer's emblem is the ram. It symbolizes the siege ram, of striking nature of ancient Greeks, which was used for violating the entrenchment. The ram, as a siege machine, was delivered by the Ancient Greeks and was initially used by the Romans and posterior by the Byzantines. In the book "Tactics" written by Leo VI, who is well known as Leo VI the Wise mentions that among the siege machines the so called ''seige rams'' is included. For the protection of the city walls, against the siege rams, packsaddles field by straw or sand were used.

EMBLEM SYMBOLISM

The head of the ram, in various representations of the Ionians, were symbolizing the force and the power. The ram in ancient time was the symbol of freedom, due to the fact that Frixus and Elli mounted on a ram in their attempt to escape from inner Asia to the free and democratic Greece. The famous Golden Fleece, which Jason managed to seize with the help of Argonauts, and during his attempt to take it he killed the dreadful dragon, symbol of slavery, and he emancipated the daughter, was a Ram fleece.

Over the ram there is an epigram says ''as long with the words the acts come'', meaning immediate after a decision has been taken, it must be implemented, exactly how it is done in the operations of the Corps of Engineer.

This epigram expresses the military principle, which was adopted, preserved and delivered by the Ancient Greeks through Byzantine to the modern times. Leo VI the Wise mentioned the following in his essay "Tactics”

MISSION

The primarily role of the Engineer in the theater of operation is the support of the friendly forces, in order to facilitate their mobility and increase their combat ability and in return to hinder the enemy’s mobility and reduce his combat ability.
 

EMBLEM MEANING

God of HERMES with laurel frame wreath and includes the following elements:

•    Electron: Refers to contemporary microelectronic digital information technology.
•    Double Thunderbolt: Refers to Information and Communication systems.

 Slogan: “ΤΟΙΣ ΕΠΙΤΗΔΙΟΙΣ ΧΡΩ”

EMBLEM SYMBOLISM

Hermes was one of the 12 Gods of Olympus, son of Zeus and Maya’s, who was daughter of Atlas and was appointed by his father as the preacher, the messenger, and the executor of his orders.
The verse written by Thales to Milesius means "To use the appropriate ones".

Mission

Mission of the Research and Informatics is to ensure the Army's communication capabilities in peacetime, crisis and wartime for maintaining the command and control system, the enhancement the coordination among the Armed Forces, the operational management as well as the field monitoring via electronic means.
 

Emblem

It has the shape of a medieval shield of black color including a yellow sword, which in antiquity was the paramount weapon of lightly armed segments that undertook extraordinary missions. The sword is held vertically by two wings with sea – blue color.

Symbolism of the emblem

The wings indicate the possibility of performing, inter alia, special operations via parachuting.

Byword: On a white arched tape located at the top of the emblem, there is the inscription "O TOLMON NIKA", meaning "The courage is the most important factor for victory".