Επιστημονικό Συνέδριο «Το Κάπνισμα και οι Νέες Μορφές του»

Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς επιδίωξης και των πολλαπλών δράσεων του για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαρτήσεων και ενεργώντας με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (Α.Α.Ε.Κ), συνδιοργανώνει και φέτος με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ) επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Το Κάπνισμα και οι Νέες Μορφές του».

Το συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Αίθουσα Β108), από τις 0830 μέχρι τις 1300 και θα περιλαμβάνει πέραν των διαλέξεων, βιωματικά διαδραστικά εργαστήρια στα οποία δύναται να συμμετάσχουν όλοι οι σύνεδροι.

03/02/2020