Συνεκπαίδευση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων Ναυτικού Ελλάδας - ΗΠΑ - Κύπρου

 Από την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη συνεκπαίδευση μεταξύ Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων Ναυτικού της Ελλάδας, των ΗΠΑ και της Κύπρου. Οι συμμετέχουσες δυνάμεις θα εκτελέσουν ασκήσεις οι οποίες θα εξετάσουν αντικείμενα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σούδας, στην Κρήτη.

 Η συνεκπαίδευση, στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας, συναντίληψης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ του προσωπικού των τριών χωρών.

Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, στην συνεκπαίδευση συμμετέχει ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς.

 

13/01/2021