Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων Οπλιτών 2020Β ΕΣΣΟ

Διεξάγεται σε όλα τα Στρατόπεδα και στα Πεδία Ασκήσεων και Βολών της Εθνικής Φρουράς, η βασική εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2020 ΕΣΣΟ η οποία επικεντρώνεται στα αντικείμενα ατομικής τακτικής εκπαίδευσης, στην εκπαίδευση του Σχολείου μαχητή καθώς και στην εκτέλεση βολών ατομικού οπλισμού.

14/08/2020