Σύνοδος Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC)

 

 Την 09 Ιουλίου 2020, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης παρευρέθηκε στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (EUMC), στις Βρυξέλλες σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Κρατών. Τις εργασίες της Συνόδου χαιρέτησε με παρέμβασή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ κ. Borell. 

   Στη διάρκεια της Συνόδου καταγράφηκε, εκτός των άλλων, η ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Επιχείρησης “IRINI” για την τήρηση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη. Αντίστοιχή υποστήριξη των κρατών-μελών καταγράφηκε ότι είναι αναγκαία και στις Εκπαιδευτικές Αποστολές της ΕΕ και στη νεοσυσταθείσα δομή «Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδίασης και Διεξαγωγής των Επιχειρήσεων» (MPCC). Παράλληλα, έγινε ενημέρωση επί των εξελίξεων σχετικά με τη «Στρατηγική Πυξίδα» (Strategic Compass), όπου καταγράφηκε η ανάγκη σαφών στρατηγικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής κουλτούρας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Στη Σύνοδο, μετά από αίτημα της Κύπρου και της Ελλάδος, έγινε συζήτηση για τις μεταναστευτικές ροές και τις επιπτώσεις στην σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής.

   Κατά τις παρεμβάσεις του ο Αρχηγός ΓΕΕΦ, εκτός των άλλων, υποστήριξε όπως στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Πυξίδας»,  καθορισθεί με σαφήνεια η στρατηγική και οι προτεραιότητες για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου φιλοδοξίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Σημείωσε την ανάγκη εμπεριστατωμένης 360ο ανάλυσης των  απειλών και των προκλήσεων ασφαλείας  που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, επισημαίνοντας την ανάγκη καθορισμού περιοχών ενδιαφέροντος προωθώντας τη Συντονισμένη Ναυτική Παρουσία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Coordinated Maritime Presence Concept).    

   Όσον αφορά στην επιχείρηση «IRINI», στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει σήμερα με έναν αξιωματικό, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ υποστήριξε ότι αξιολογείται η αξιοπιστία της ΕΕ σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

   Ο κ. Αρχηγός σε παρέμβασή του επανέλαβε ότι η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με τις αρχές της συμπερίληψης, αλληλεγγύης, διαφάνειας και αυτονομίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

   Αναφερόμενος στο θέμα των μεταναστευτικών ροών, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ επεσήμανε ότι η Τουρκία, πλέον των παράνομων ενεργειών της εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, εργαλιοποιεί τις ροές αυτές προωθώντας αυτές προς τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ είχε κατ’ ίδιαν συνάντηση με τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Στρατηγό Francois Lecointre, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις επιχειρήσεις της ΕΕ και την κατάσταση ασφαλείας στην Α. Μεσόγειο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις σε αυτήν από τη στάση της Τουρκίας. Συζήτησαν επίσης για την υλοποίηση του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας των δύο στρατών με ειδική αναφορά στη, συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Γαλλίας, της Ελλάδος και της Ιταλίας στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας. Η σημασία της εν λόγω συνεργασίας καταγράφηκε και στην κατ’ ιδία συνάντηση με τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων της Ιταλίας Πτέραρχο Enzo Vecciarelli, με τον οποίο αναλύθηκαν ευκαιρίες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο κρατών.

   Τέλος, ο κ. Αρχηγός συναντήθηκε προ της Συνόδου με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, πρέσβη κ. Νικόλα Αιμιλίου καθώς και τον Εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, πρέσβη κ. Σταύρο Χατζηγιάννη, ενώ αντάλλαξε απόψεις με το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς που υπηρετεί στις Βρυξέλλες.

10/07/2020