Βαθμοί

Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών (ΔΕΑ) - Υποψήφιων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ)

Στρατευσίμων Οπλιτών