Θητεία

Η διάρκεια της θητείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, καθορίζεται σε 24 μήνες, μπορεί όμως να μειώνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι όμως σε διάρκεια που να την κάνει λιγότερο από τρεις μήνες. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το έτος 2016 μειώθηκε η διάρκεια της πλήρους υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στους 14 μήνες.