Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής

Οι οδηγίες που αναγράφονται στα Ειδικά Φύλλα Πορείας, Προσωπικές Γνωστοποιήσεις A και Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), θα πρέπει να μελετούνται, ώστε σε περίπτωση Επιστράτευσης – Επίταξης ή Άσκησης να εκδηλωθούν οι δέουσες ενέργειες.

Η επιστράτευση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα, ημέρα ή νύκτα.

Όλα τα επιστρατευτικά τους έγγραφα είναι χαρακτηρισμένα ΑΠΟΡΡΗΤΑ και θα πρέπει να διαφυλάσσονται με ασφάλεια.

Η παραλαβή του Ειδικού Φύλλου Πορείας, της Προσωπικής Γνωστοποίησης A και των Φύλλων Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), είναι υποχρεωτική και η άρνηση παραλαβής του αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία η οποία μπορεί να προκύψει, να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΓΕΕΦ, στα τηλέφωνα 22417000 ή 22499222 και να ζητούν την υπηρεσία που επιθυμούν, π.χ το Τμήμα Επιστράτευσης της Διοίκησης Καταδρομών ή το Τμήμα Επιστράτευσης των Τεθωρακισμένων, κλπ.