Όροι χρήσης

 

Ο παρών δικτυακός τόπος www.army.gov.cy  («Ιστότοπος») ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας/ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς («ΓΕΕΦ») και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

 

1.         Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του ανωτέρω Ιστότοπου. Η χρήση του Ιστότοπου υποδηλώνει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του.

 

2.         Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ο Ιστότοπος, περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΓΕΕΦ. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου.

 

3.         Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. 

 

4.         Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα. Το ΓΕΕΦ δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, να παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

 

5.         Διευκρινίζεται επίσης ότι οι αναγραφόμενες στον Ιστότοπο πληροφορίες  δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στον Ιστότοπο αυτό και καθορισμένων επισήμων εγγράφων, τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.