Λοιπές Διευθύνσεις - Διοικήσεις

   ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ  ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ:

         α.  Παράσταση:  Λευκό περιστέρι που φέρει με το ράμφος του κλάδο ελιάς σε κίτρινο φόντο και γύρω κλάδο ελιάς.

        β.   Ρητό:    «Νόμος - Τάξις – Πειθαρχία».

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

        α.    Το έμβλημα είναι το ίδιο με αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκφράζει την ενάσκηση του ελέγχου σε όλη την επικράτεια του νησιού.

        β.    Το ρητό καταδεικνύει την αποστολή της Στρατονομίας, που είναι η επιβολή του νόμου της τάξης και της πειθαρχίας εκτός των Στρατοπέδων.
 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

"Δίκαιον και πρέπον" : Με πνεύμα δικαιοσύνης και όπως αρμόζει από το χρέος μας έναντι της πατρίδας. Το ρητό προέρχεται από τον Θουκυδίδη (Περικλέους Επιτάφιος ).   Οι λέξεις δίκαιον και πρέπον προσιδιάζουν στην αποστολή του Νομικού Σώματος, που είναι μεταξύ άλλων η εξασφάλιση του αναγκαίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της στράτευσης των Ελλήνων πολιτών, διότι για την εκπλήρωσή της επιβάλλεται τα στελέχη του Σώματος να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με το δίκαιο και όπως επιτάσσει το χρέος προς την πατρίδα.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Πένες χιαστί εντός κλάδων δάφνης (Σύμβολο του Νομικού Σώματος), αρχαίο ξίφος (Συμβολίζει τη στρατιωτική επιμόρφωση) και το έμβλημα των Κοινών Σωμάτων στο κέντρο της παράστασης, το οποίο υποδηλώνει τη διακλαδική υπόσταση του Νομικού Σώματος. Τό φόντο του εμβλήματος είναι ανοικτό γαλάζιο, όμοιο με το διακριτικό χρώμα του Νομικού Σώματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της ΔΣΛ, είναι η εξασφάλιση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της στράτευσης των Κυπρίων πολιτών και του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥ.ΟΠ).

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, το Υπουργικό Συμβούλειο της Δημοκρατίας αποφάσισε την αναθεώρηση του πλαισίου σύστασης και λειτουργείας των Μονάδων Ελέγχου σε όλα τα υπουργεία.

Στις 02 Αυγούστου 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Μονάδας Ελέγχου στην Εθνική Φρουρά, ως "Δεύτερη Γραμμή Άμυνας στο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου και Εσωτερικού Ελέγχου της Εθνικής Φρουράς".

Στις 20 Φεβρουαρίου 2018 με απόφαση του κ. ΥΠΑΜ συγκροτήθηκε η Διεύθυνση Ελεγκτικού του ΓΕΕΦ (ΓΕΕΦ/ΔΙΕΛ), ως η "Δεύτερη Γραμμή Άμυνας και Ελέγχου" της Εθνικής Φρουράς.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η ισχύουσα οργάνωση της Διεύθυνσης Ελεγκτικού, έχει όπως πάρακάτω:

  • Διευθυντής
  • Γραμματεία
  • Τμήμα Επιθεωρήσεων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Ελεγκτικού

  1. Αποτελεί τη δεύτερη γραμμή άμυνας και εσωτερικού ελέγχου της Εθνικής Φρουράς
  2. Υπάγεται απευθείας στον Α/ΓΕΕΦ
  3. Διενεργεί διοικητική, οικονομική, διαχειριστική και τεχνική επιθεώρηση στο ΓΕΕΦ, στους Σχηματισμούς, στα Συγκροτήματα, Ανεξάρτητες Υπομονάδες, Λέσχες και Λοιπές Υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς
  4. Παρακολουθεί, αξιολογεί και επαληθεύει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διενεργουμένων ελέγχων και επιθεωρήσεων 1ου επιπέδου ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς του ΓΕΕΦ.
  5. Αξιολογεί την πληρότητα καιακρίβεια του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, επιλαμβάνει επί της πρόβλεψης νέων αντιστοίχων και εισηγείται τη λήψη των προβλεπόμενων ενεργειών θεραπείας τους.
  6. Παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο και αποκατάστασητωνπαρατηρήσεων και ευρημάτων - διαιστώσεων του 3ου και 4ου επιπέδου ελέγχου της Δημοκρατίας.
  7. Εκπονεί, αναθεωρεί και τροποποιεί, ανά περίπτωση και αρμοδιότητα, την έκδοση κανονιστικών διατακτικών πράξεων, κανονισμών και διαταγών εσωτερικής αυτορρύθμισης που άπτονται συμβατικών, διαχειριστικών, λογιστικών και οικονομικών θεμάτων, προς μεγιστοποίηση της απόδοσης και βελτιστοποίηης των διαδικασιών και λειτουργειών της Εθνικής Φρουράς.