Λέσχες – ΚΑΑΥ- Ξενώνες – Πρατήρια

Οι Στρατιωτικές Λέσχες, είναι Στρατιωτικές Μονάδες υπαγόμενες διοικητικά στον Ανώτερο Διοικητή της Φρουράς, φέρουν τον τίτλο «Λέσχη Εθνικής Φρουράς ………….», και το όνομα της πόλης ή της περιοχής στην οποία ιδρύονται.

Λειτουργούν με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας των εν ενεργεία Αξιωματικών-Υπξκών-Εθελοντών- Εθελοντριών-ΕΠΥ, του πολιτικού προσωπικού του ΥΠΑΜ και της Εθνικής Φρουράς, των αποστράτων Αξκών, καθώς και του προσωπικού της Ελληνικής Πρεσβείας.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Στρατιωτικές Λέσχες είναι κατάλληλα οργανωμένες και επανδρωμένες.

Μέλη Στρατιωτικών Λέσχων

Όλοι οι εν ενεργεία Μόνιμοι Αξκοί, ΔΕΑ, Ανθστές, Μόνιμοι Υπξκοί, Εθελοντές και Εθελόντριες Υπξκοί – ΕΠΥ και των τριών Κλάδων (Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας), οι οποίοι υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και στην ΕΛΔΥΚ.

Οι εν αποστρατεία Ε/Κ Αξκοί,Ανθστές και Υπξκοί, εφόσον το επιθυμούν και οι Ε/Ε Αξκοί, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα ή ευρίσκονται προσωρινά στην Κύπρο.

Το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΑΜ και της Ε.Φ, καθώς και το προσωπικό της Ελληνικής Πρεσβείας.

Τα μέλη των οικογενειών απολαμβάνουν της εξυπηρέτησης των τακτικών μελών.

Δικαιούμενοι Σίτισης

Για την είσοδο των μελών της οικογένειας, εφόσον δε συνοδεύονται από το μέλος της ΕΦ-ΕΛΔΥΚ, να επιδεικνύεται το δελτίο εισόδου σε ΚΑΑΥ – Πρατήρια – Λέσχες της ΕΦ.

Διάθεση Στρατιωτικών Λέσχων

Οι Στρατιωτικές Λέσχες, όταν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και το επιτρέπουν οι συνθήκες, είναι δυνατό να διατίθενται και για σκοπούς που εξυπηρετούν τη σύσφιξη των σχέσεων του στρατεύματος με το κοινό, όπως καθορίζεται στις ισχύουσες διαταγές, όπως παρακάτω:

  • Επίσημα γεύματα ή δεξιώσεις, προς τιμήν προσκεκλημένων της πολιτικής ή στρατιωτικής ηγεσίας.
  • Επίσημες στρατιωτικές τελετές.
  • Συσκέψεις και λοιπές επίσημες εκδηλώσεις, που οργανώνονται από το ΥΠΑΜ και το ΓΕΕΦ.
  • Επίσημες στρατιωτικές τελετές (απονομή πτυχίων, εθνικές επέτειοι, κλπ).
  • Για μη στρατιωτικούς σκοπούς, για οργάνωση δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα, κοινωνικού και πολιτιστικού σκοπού, από Μονίμους Αξκούς – Υπξκούς – Εθελοντές – Εθελόντριες – ΕΠΥ και το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΑΜ και της Εθνικής Φρουράς. στρατιωτικούς φορείς, συνδέσμους αποστράτων Αξιωματικών της ΕΦ και λοιπούς κοινωφελείς ή πολιτιστικούς φορείς του δημοσίου, (δεξιώσεις, γεύματα, γενέθλια, αρραβώνες, γάμους κλπ.) στο πλαίσιο των εκάστοτε δυνατοτήτων της ΛΕΦ.

Απαγορεύεται η διάθεση και χρησιμοποίηση των Λεσχών για κομματικές και πολιτικές εκδηλώσεις, ή συναφείς με αυτές σκοπούς.

Η ΛΕΦ εδρεύει στη Λευκωσία (Λεωφόρος Λάρνακος 90, Αγλαντζιά, τηλ. 22417912, 22673723), είναι Υπομονάδα διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη και υπάγεται στο ΓΕΕΦ.

Η ΛΕΦ Πάφου, εδρεύει στην Πάφο (Γρίβα Διγενή 30, τηλ. 25413917, 26912028), είναι Υπομονάδα διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη και υπάγεται στον τοπικό Σχηματισμό.

 Η ΛΕΦ Λεμεσού, εδρεύει στη Λεμεσό (Aιόλου 12, τηλ. 25413379, 25362682), είναι Υπομονάδα διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη και υπάγεται στον τοπικό Σχηματισμό.

Η ΛΕΦ Αμμοχώστου, εδρεύει στο Παραλίμνι (Λεωφ. Πρωταρά 116, τηλ. 24411724, 23730230), είναι Υπομονάδα διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη και υπάγεται στον τοπικό Σχηματισμό.

Η ΛΕΦ Κακοπετριάς, εδρεύει στην Κακοπετριά (Γρίβα Διγενή 9, τηλ. 22412236, 22922187), είναι Υπομονάδα διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη και υπάγεται στο τοπικό Τ/Σ.

Το ΣΤΕ, εδρεύει στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας (Απόλλωνος 29, τηλ. 22417914, 22662531). Λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής, την ικανοποίηση των πνευματικών αναγκών και την ψυχαγωγία τωνοπλιτών της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) και της ΕΛΔΥΚ κατά τις εξόδους τους. Επίσης, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ της Ε.Φ. και του Κοινού, (οργανώσεις Εφέδρων, Εθνικές οργανώσεις, εκκλησιαστικές και εκπαιδευτικές αρχές, σύνδεσμοι φίλων του Στρατού κλπ) για εθνοφελείς σκοπούς.

 Εξυπηρετούμενο Προσωπικό

Το ΣΤΕ μπορούν να επισκέπτονται και να απολαμβάνουν τις προσφερόμενες από αυτό υπηρεσίες, στις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας, με στολή ή πολιτική περιβολή με την επίδειξη του δελτίου της στρατιωτικής τους ταυτότητας ή του δελτίου εισόδου, οι παρακάτω:
  • Οι Μόνιμοι Υπξκοί, Εθελόντριες, ΕΠΥ και οπλίτες της ΕΦ.
  • Οι Μόνιμοι Υπξκοί και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ.
  • Τα μέλη των οικογενειών και φιλικά πρόσωπα των παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από αυτούς.
Αξιολόγηση Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών των Λεσχών ΕΦ – ΚΑΑΥ – Σπίτι του Εθνοφρουρού (ΣΤΕ), δημιουργήθηκε το «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΦ – ΚΑΑΥ ΚΙΤΙΟΥ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΑΥ ΚΙΤΙΟΥ – ΣτΕ», με το οποίο μπορείτε να στείλετε εισηγήσεις – προτάσεις – παράπονα, τα οποία θα τύχουν μελέτης και αξιολόγησης.

Η άποψη σας είναι πολύ σημαντική για την συνεχή αναβάθμιση των θεσμών της ΛΕΦ, ΚΑΑΥ, ΣτΕ γι’ αυτό παρακαλείστε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση didisng@cytanet.com.cy

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ