Διεύθυνση Υλικού Πολέμου

(έμβλημα)

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το έμβλημα του Σώματος αποτελείται από ένα τόξο και μία φαρέτρα με βέλη. Η φαρέτρα συμβολίζει τον εκπαιδευόμενο και τα βέλη τις γνώσεις, που παρέχονται σ' αυτόν από το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Ρητό του Σώματος είναι το «Αρχή ήμισυ του παντός» (η αρχή αποτελεί το μισό του όλου έργου), το οποίο μας διασώζει μέχρι σήμερα ο Αριστοτέλης και ο Διογένης ο Λαέρτιος.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Τα χρώματα του Σώματος Υλικού Πολέμου είναι το μπλε-κόκκινο-μπλε. Το διακριτικό του Σώματος αποτελείται από  έξι χιαστί ακόντια (τρία δεξιά και τρία αριστερά), στο κέντρο των οποίων βρίσκεται μια περικεφαλαία, και όλα αυτά πλαισιώνονται  από ένα δάφνινο στεφάνι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Συμβουλεύει το ΓΕΕΦ σε θέματα αρμοδιότητας Υλικού Πολέμου (ΥΠ) ενώ παράλληλα σχεδιάζει τον προϋπολογισμό (Π/Υ) της ΔΥΠ και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή της Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) ΥΠ του ΓΕΕΦ

2. Μελετά, παρακολουθεί και σχεδιάζει με τεκμηριωμένες εισηγήσεις επί θεμάτων:
α. Μηχανογραφικών εφαρμογών υλικών (ΟΣΕΥΣ) και πυρομαχικών (ΑΣΠΥΣ), ελέγχοντας τη λειτουργία τους, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις ΔΜ και εισηγείται επί θεμάτων συντήρησης – επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης αυτών
β. Προϋπολογισμού αρμοδιότητας ΥΠ.
γ. Σχεδιασμού προμήθειας υλικών αρμοδιότητας ΥΠ.
δ. Λογιστικών τακτοποιήσεων – διαγραφών υλικών και πυρομαχικών.
ε. Συντάξεως τεχνικών προδιαγραφών βασικού και ειδικού υλικού αρμοδιότητας ΥΠ.
ζ. Εισηγήσεων επί σχεδιασμού διακλαδικότητας ΔΜ σε θέματα υλικών – πυρομαχικών.
η. Τεχνικών Οδηγιών για τα πυρομαχικά