Όραμα

Το όραμα μου,
    
    προσβλέπει στη μετεξέλιξη της Εθνικής Φρουράς σε μία Διακλαδική Δύναμη, με αντίστοιχες επιχειρησιακές δυνατότητες οι οποίες θα την καθιστούν ικανή να:

•    Υλοποιεί το Επιθυμητό Επίπεδο Εθνικών  Αμυντικών Επιδιώξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

•    Αποτελεί αξιόπιστο παράγοντα αποτροπής, εκπέμποντας ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας.

•    Σχεδιάζει και αναλαμβάνει επιχειρήσεις αντιμετώπισης κάθε συμβατικής, ασύμμετρης και υβριδικής απειλής  για την αποτελεσματική προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Χώρας.
            
     βασίζεται στην:

•    ισόρροπη ανάπτυξη των Κλάδων της Εθνικής Φρουράς,

•    προαγωγή των συστατικών στοιχείων της μαχητικής ισχύος στο ηθικό, φυσικό και διανοητικό πεδίο,

•    ενίσχυση και εμπέδωση της διακλαδικότητας

•    εμπέδωση της διαλειτουργικότητας των οπλικών συστημάτων και των μέσων μας
    
    δίδει απαντήσεις στα ερωτήματα

•    Ποιοι θα θέλαμε να είμαστε

•    Ποιοι πρέπει να είμαστε

•    Ποιοι μπορούμε να είμαστε

•    Ποιοι και σε ποιο επίπεδο είμαστε.

    οδηγεί στην Επιθυμητή Τελική Κατάσταση, ήτοι:

•    την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής για την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της χώρας  και

•    την ανάδειξη της Εθνικής Φρουράς, ως πυλώνα Εθνικής Ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του επιχειρησιακού και κοινωνικού της ρόλου στο Εθνικό και Διεθνές περιβάλλον.

Καλωσόρισμα / Ημερήσιες Διαταγές / Όραμα / Αποφθέγματα / Twitter