Β' Κλάδος

Ο Β΄ Κλάδος αποτελεί το αρμόδιο όργανο του ΓΕΕΦ, όσον αφορά την οργάνωση και συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν:

α.   Στη Μέριμνα του Στρατιωτικού Προσωπικού.
β.   Στις Μεταθέσεις του Στρατιωτικού Προσωπικού.
γ.   Στην Υποστήριξη από απόψεως Διοικητικής Μέριμνας.
δ.   Στον Αμυντικό Σχεδιασμό.
ε.   Σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων.

Καθημερινά αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την σχεδίαση και τη διεξαγωγή μιας σειράς δράσεων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τα πάραπάνω θέματα με σκοπό την παρακολούθηση και εφαρμογή-διατάξεων διοικητικής φύσεως και μεταβολών που αφορούν το στρατιωτικό προσωπικό και την αρτιότερη λειτουργεία του συστήματος Διοικητικής Μέριμνας της Εθνικής Φρουράς μέσα από την παρακολούθηση θεμάτων εφοδιασμού υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται.