Οργανωτική Δομή ΕΦ

Η Εθνική Φρουρά είναι διακλαδική δύναμη. Αποτελείται από Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), είναι το ανώτατο ιεραρχικά κλιμάκιο και περιλαμβάνει τον Αρχηγό, το Επιτελείο, τις Διοικήσεις/Διευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων και τις Οργανικές του Μονάδες.

Στρατός Ξηράς: Αποτελείται από αριθμό Σχηματισμών επιπέδου Ταξιαρχίας και Τακτικών Συγκροτημάτων Συνταγμάτων Πεζικού.

Ναυτικό: Η Διοίκηση Ναυτικού, υπάγεται απ’ ευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΦ. Αποτελείται από το Επιτελείο της Διοίκησης και τις υπαγόμενες σε αυτό Μονάδες Ναυτικού (Διοίκηση Ναυτικής Βάσης, Διοίκηση Πολεμικών Πλοίων, Διοίκηση Παράκτιας Επιτήρησης, Διοίκηση Επάκτιων Συστοιχιών και Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών).

Αεροπορία: Η Διοίκηση Αεροπορίας, υπάγεται απ’ απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΦ. Αποτελείται από το Επιτελείο της Διοίκησης και τις υπαγόμενες σε αυτό Μονάδες. Στις Μονάδες ανήκουν Μοίρες Ελικοπτέρων – Αεροσκαφών, Μοίρες Αντιαεροπορικής Άμυνας, Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου και Μοίρες Επιχειρησιακής Υποστήριξης.