Οργανισμός "Finabel"

Ο Οργανισμός “Finabel” δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1953, από τη Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο. Είναι ο αρχαιότερος στρατιωτικός Οργανισμός και αποτελεί ένα σύνδεσμο συνεργασίας μεταξύ των χερσαίων δυνάμεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οργανισμός, ο οποίος συνεδριάζει σε επίπεδο Αρχηγών Στρατού Ξηράς των χωρών μελών της, επιδιώκει την προώθηση της διαλειτουργικότητας του στρατού ξηράς, στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, μέσω της εναρμόνισης των δογμάτων και διαδικασιών, καθώς και της ανάπτυξης μιας κοινής ευρωπαϊκής αντίληψης επί θεμάτων που αφορούν στον Στρατό Ξηράς.

Η Εθνική Φρουρά εντάχθηκε στον Οργανισμό το 2008 και έκτοτε συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις και διεργασίες του. Τον Ιούνιο του 2010 διοργάνωσε τη συνάντηση Βασικών Στρατιωτικών Εμπειρογνώμων στη Λάρνακα, ενώ τον Απρίλιο του 2013 ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2014, με τη διοργάνωση της ετήσιας συνόδου των Αρχηγών Στρατού Ξηράς, στη Λευκωσία.