Οδηγίες Ασφάλειας Οπλισμού

Για την εξάλειψη του φαινομένου της απώλειας οπλισμού-πυρομαχικών των Εφέδρων - Εθνοφυλάκων, έχουν καθορισθεί τα παρακάτω μέτρα, τα οποία πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, για τη σωστή αντιμετώπιση του θέματος. Οι Έφεδροι – Εθνοφύλακες Αξκοί και οπλίτες, οφείλουν να:

i. Να φυλάσσουν τον οπλισμό και τα πυρομαχικά εντός της κυρίας κατοικίας.

ii. Να παίρνουν σχολαστικά μέτρα ασφαλείας του οπλισμού και των πυρομαχικών, μέσα στα σπίτια τους (τοποθέτηση σε μη εμφανές σημείο, κλείδωμα του δωματίου κλπ) και επιπλέον τα παρακάτω:

  • Να προσδένουν το όπλο σε σταθερό σημείο εντός της κυρίας κατοικίας με τη χρήση αλυσίδας ή απλού μηχανισμού (σιδερένιο ασφάλιστρο) και λουκέτο.
  • Να αφαιρούν το κλείστρο του όπλου και να το τηρούν σε ξεχωριστό ασφαλές μέρος εντός της κυρίας κατοικίας τους.

iii. Να κάνουν έλεγχο κάθε μέρα αν ο οπλισμός και τα πυρομαχικά είναι στη θέση τους και να αναφέρουν ΑΜΕΣΩΣ τυχόν απώλεια, τηλεφωνικά και με προσωπική επίσκεψη στο Δκτή τους.

iv. Να παραδίδουν προσωρινά τον οπλισμό και τα πυρομαχικά στη Μονάδα τους, όταν πρόκειται να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, για χρονικό διάστημα άνω των 4 ημερών, έστω και αν στην οικία παραμένει η οικογένειά τους και να παραλαμβάνεται εντός 48ώρου από την επάνοδό τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

v. Να ενημερώνουν τα συγγενικά τους πρόσωπα (σύζυγο, τέκνα, γονείς κλπ) ότι σε περίπτωση τυχόν σοβαρού προβλήματος της υγείας τους, οφείλουν να επιστρέψουν αμέσως το όπλο και τα πυρομαχικά, που έχουν χρεωμένα οι έφεδροι στο Λόχο τους.

vi. Να παίρνουν σχολαστικά μέτρα ασφαλείας κατά τη μεταφορά του οπλισμού τους χώρους εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι, η μεταφορά οπλισμού και πυρομαχικών με ΙΧ όχημα, να γίνεται ΜΟΝΟ στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Συμμετοχή σε άσκηση.
  • Εκτέλεση υπηρεσίας σκοπού σε φυλάκια.
  • Πρόσκληση επιστράτευσης.
  • Λογιστική τακτοποίηση.

vii. Να φέρουν σε κάθε παρουσίαση υποχρεωτικά τον οπλισμό και τα πυρομαχικά τους για να δίνεται η ευκαιρία στους ιδίους και στα αρμόδια όργανα τους Μονάδας τους, να ελέγχουν την πληρότητα του οπλισμού και από πλευράς συντήρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάταξή τους.

viii. Να γίνεται συνεχής υπόμνηση για την προσωπική ευθύνη καθενός Εφέδρου ή Εθνοφύλακα σε περίπτωση απώλειας του οπλισμού ή των πυρομαχικών τους.

ix. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής οπλισμού ή πυρομαχικών, ο έφεδρος να προβαίνει σε έγγραφη καταγγελία τους τον Αρχηγό Αστυνομίας καθώς και ενημέρωση της Μονάδας του για το συμβάν.

Εφίσταται η προσοχή στου Εφέδρους – Εθνοφύλακες ότι, η ασφάλεια του όπλου των πυρομαχικών και των λοιπών ελκυστικών υλικών που είναι χρεωμένοι, αποτελεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ευθύνη τους εκάστου. Τονίζεται ότι σε περίπτωση κλοπής του ατομικού τους οπλισμού ή των πυρομαχικών, θα ασκείται εναντίον τους ποινική δίωξη.