Νομοθεσία

Σας γνωρίζουμε ότι έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΓΕΕΦ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: geefdsl@army.gov.cy ή μέσω γραπτού διαβήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση ΓΕΕΦ.