Συμμετοχή Ομάδας Ελεύθερων Σκοπευτών της Διοίκησης Καταδρομών σε Διαγωνισμό στην Ελλάδα

16/11/2021

Από 09 έως 11 Νοεμβρίου 2021, ομάδα ελευθέρων σκοπευτών της Διοίκησης Καταδρομών, συμμετείχε για πρώτη φορά, στον Διαγωνισμό Ελεύθερων Σκοπευτών Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. 

Η συμμετοχή των ελεύθερων σκοπευτών στον διαγωνισμό, πέραν της πρόσθετης εμπειρίας που παρέχει, συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ομάδων ελεύθερων σκοπευτών και αντικατοπτρίζει την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Κύπρου.