Διαδικτυακό Σεμινάριο Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

26/07/2021
Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), επιτελείς της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς επίσης και Διευθυντές των αντίστοιχων επιτελικών γραφείων Υγιεινής και Ασφάλειας των Σχηματισμών, Τακτικών Συγκροτημάτων και Διοικήσεων της ΕΦ, συμμετείχαν σε διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
 
Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου τα στελέχη της ΕΦ, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις της Νομοθεσίας Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία από προσωπικό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, να συζητήσουν μαζί του επί των τροποποιήσεων και να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας στην ΕΦ.