Ηθικές Αμοιβές

ΓΕΝΙΚΑ

Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου, πιστοποιούν την συμμετοχή του στρατιωτικού σε επιχειρήσεις και τις διακρίσεις του στο πεδίο της μάχης. Σε ειρηνικές περιόδους, μαρτυρούν την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς την Πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο, καθώς και την ευδόκιμη υπηρεσία και τη διάκριση του στρατιωτικού κατά την άσκηση διοικητικών και οργανωτικών καθηκόντων. Η Διοίκηση θεωρεί γενικά την ηθική αμοιβή όχι σαν δικαίωμα του στρατιωτικού, αλλά σαν μέσο στα χέρια της, με το οποίο μπορεί να εκδηλώνει επίσημα την ικανοποίησή της και να προκαλεί την άμιλλα.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 • Ηθική αμοιβή: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε Μετάλλια, Διαμνημονεύσεις ή άλλες Ηθικές Αμοιβές (΄Επαινος, Εύφημος Μνεία, Συγχαρητήρια).
 • Δίπλωμα: Έντεχνη απεικόνιση σε χαρτί της απονομής μιας ηθικής αμοιβής.
 • Διάσημο: Είναι το κύριο διακριτικό μιας ηθικής αμοιβής (σώμα). Αποτελείται από μια υφασμάτινη ταινία και ένα μεταλλικό σώμα διαφόρων σχημάτων, ανάλογα με τον τύπο της ηθικής αμοιβής.
 • Διεμβολή: Αποτελεί ειδικό διακριτικό μιας ηθικής αμοιβής, το οποίο φέρεται σε ορισμένους τύπους στολών. Είναι υφασμάτινη ταινία διαστάσεων 12χιλ. Χ 35χιλ., και έχει τον ίδιο χρωματισμό με την ταινία του διάσημου. Φέρεται σε ορισμένους τύπους στολών. Υπάρχουν και μεταλλικές διεμβολές οι οποίες υποδηλώνουν ορισμένα στοιχεία, σχετικά με την απονομή, όπως χρονολογίες, ταυτότητες Σχηματισμών κλπ. Για τη διάκριση των τάξεων των ηθικών αμοιβών, η διεμβολή συνδυάζεται με:
  • Δάφνινο κλάδο, χρυσό για την Α’ τάξη και αργυρό για τη Β’ τάξη
  • Πεντάκτινο αστερίσκο, χρυσό για την Α’ τάξη, αργυρό για τη Β’ τάξη και χάλκινο για τη Γ’ τάξη.
 • Υπόθημα: Βάση από χοντρό χαρτόνι με επένδυση μαύρου υφάσματος, πάνω στην οποία ράβονται τα διάσημα των ηθικών αμοιβών, για την ομοιόμορφη ανάρτησή τους στη στολή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Οι ηθικές αμοιβές, που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς και απονέμονται εφ΄ όσον πληρούνται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις, είναι:

Τα Στρατιωτικά Μετάλλια, κατά σειρά αξίας, είναι τα παρακάτω:

 • Αριστείο Ανδρείας
 • Πολεμικός Σταυρός
 • Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
 • Μετάλλιο Ευδόκιμης Υπηρεσίας
 • Αναμνηστικό Μετάλλιο Πολέμου.

Αριστείο Ανδρείας

Απονέμεται για ηρωική πράξη στο πεδίο της μάχης, όταν αυτή υπερβαίνει την εκτέλεση του καθήκοντος και περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις (3) τάξεις:

 • Ταξιάρχη Αριστείου Ανδρείας: Απονέμεται στις Πολεμικές Σημαίες Μονάδων που διακρίθηκαν στο πεδίο της μάχης και σε ανώτατους Αξιωματικούς.
 • Χρυσό Αριστείο Ανδρείας: Απονέμεται σε ανώτερους Αξιωματικούς.
 • Αργυρό Αριστείο Ανδρείας: Απονέμεται σε κατώτερους και ΄Εφεδρους Αξιωματικούς, σε Υπαξιωματικούς και Οπλίτες.

Η ταινία του μεταλλίου είναι κυματοειδής μεταξωτή και φέρει εναλλάξ τρείς μπλέ και δύο κίτρινες λωρίδες.Το διάσημο για την κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:

Διάσημο Ταξιάρχη
Αριστείου Ανδρείας
Διάσημο Χρυσού
Αριστείου Ανδρείας
Διάσημο Αργυρού
Αριστείου Ανδρείας

Η διεμβολή είναι κοινή για όλες τις τάξεις και απεικονίζεται παρακάτω:


Πολεμικός Σταυρός

Απονέμεται για διακεκριμένες πράξεις που τελέσθηκαν στο πεδίο της μάχης ή αλλού, κατά τη διεξαγωγή διατεταγμένης πολεμικής ενέργειας και περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις (3) τάξεις:

 • Πολεμικός Σταυρός Α΄ τάξεως: Απονέμεται σε ανώτατους Αξιωματικούς.
 • Πολεμικός Σταυρός Β΄ τάξεως: Απονέμεται σε ανώτερους Αξιωματικούς.
 • Πολεμικός Σταυρός Γ΄ τάξεως: Απονέμεται σε κατώτερους και ΄Εφεδρους Αξιωματικούς, σε Υπαξιωματικούς και Οπλίτες.

Η ταινία του μεταλλίου είναι κυματοειδής μεταξωτή και φέρει εναλλάξ δύο μπλέ και μία κόκκινη λωρίδες. Το διάσημο για την κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:

Διάσημο Πολεμικού
Σταυρού Α’ Τάξης
Διάσημο Πολεμικού
Σταυρού Β’ Τάξης
Διάσημο Πολεμικού
Σταυρού Γ’ Τάξης

Η διεμβολή είναι κοινή για όλες τις τάξεις και απεικονίζεται παρακάτω:


Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων

Απονέμεται για εξαίρετες πράξεις και για εξαιρετική ικανότητα στη διοίκηση και οργάνωση Μονάδας στο πεδίο της μάχης ή αλλού, κατά τη διεξαγωγή διατεταγμένης πολεμικής ενέργειας.

Η ταινία του μεταλλίου είναι κυματοειδής μεταξωτή και φέρει εναλλάξ τρείς κόκκινες και δύο κίτρινες λωρίδες. Το σώμα του Μεταλλίου είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και φέρει την παράσταση του Αγίου Γεωργίου. Το διάσημο του Στρατιωτικού Μεταλλίου απεικονίζεται παρακάτω.


Η διεμβολή του Στρατιωτικού Μεταλλίου απεικονίζεται παρακάτω.


Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας

Απονέμεται σε μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα στη διοίκηση και οργάνωση Μονάδας ή υπηρεσίας και στην εκτέλεση ανατεθείσας υπηρεσίας ή εντολής. Περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις (3) τάξεις:

 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ τάξεως: Απονέμεται σε ανώτατους Αξιωματικούς.
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄ τάξεως: Απονέμεται σε ανώτερους Αξιωματικούς.
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ τάξεως: Απονέμεται σε κατώτερους Αξιωματικούς.

Για την απονομή του Μεταλλίου απαιτείται όπως ο Αξιωματικός είναι, τουλάχιστον, βαθμού Υπολοχαγού και έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία ως Αξιωματικός.

Η ταινία του μεταλλίου είναι κυματοειδής μεταξωτή και φέρει εναλλάξ δύο κίτρινες και μία πράσινη λωρίδες. Το διάσημο για την κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:

Μετάλλιο Στρατιωτικής
Αξίας Α’ Τάξης
Μετάλλιο Στρατιωτικής
Αξίας Β’ Τάξης
Μετάλλιο Στρατιωτικής
Αξίας Γ’ Τάξης

Η διεμβολή είναι κοινή για όλες τις τάξεις και απεικονίζεται παρακάτω:


Μετάλλιο Ευδόκιμης Υπηρεσίας

Απονέμεται σε Μόνιμους Υπαξιωματικούς, για ευδόκιμη υπηρεσία. Για την απονομή του Μεταλλίου απαιτείται όπως ο Υπαξιωματικός φέρει, τουλάχιστον, το βαθμό του Επιλοχία και έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία ως Υπαξιωματικός. Επισημαίνεται ότι, Υπαξιωματικός που προάγεται σε Αξιωματικό, εξακολουθεί να φέρει το μετάλλιο που του έχει απονεμηθεί.

Η ταινία του μεταλλίου είναι κυματοειδής μεταξωτή και φέρει τρεις λευκές και δύο κυανές λωρίδες. Το διάσημο του Στρατιωτικού Μεταλλίου απεικονίζεται παρακάτω.

Η διεμβολή του Στρατιωτικού Μεταλλίου απεικονίζεται παρακάτω.


Αναμνηστικό Μετάλλιο Πολέμου

Απονέμεται στους ευδόκιμα υπηρετήσαντες, κατά τη διάρκεια αγώνων για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας της Νήσου.

Η ταινία του μεταλλίου είναι κυματοειδής μεταξωτή και φέρει δύο κυανές και μία κίτρινη λωρίδες. Το σώμα του Μεταλλίου είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και φέρει ανάγλυφα ένα ξίφος κατακόρυφο, ένα δάφνινο κυκλικό στεφάνι και την αρχαία ρήση «Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ». Το διάσημο του Στρατιωτικού Μεταλλίου απεικονίζεται παρακάτω.


Η διεμβολή του Στρατιωτικού Μεταλλίου απεικονίζεται παρακάτω.

Το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας και το Μετάλλιο Ευδόκιμης Υπηρεσίας είναι μη πολεμικά μετάλλια, ενώ τα υπόλοιπα είναι πολεμικά και απονέμονται μόνο για πράξεις ή υπηρεσίες τελεσθείσες κατά τη διάρκεια πολεμικών περιόδων.

Τα Στρατιωτικά Μετάλλια, σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να απονέμονται και σε στρατιωτικούς ξένων χωρών ή ιδιώτες Κύπριους ή αλλοδαπούς. Επιπλέον είναι δυνατόν να απονέμονται και μετά το θάνατο του τιμωμένου, επιδιδόμενα στους συγγενείς αυτού.

Τα Στρατιωτικά Μετάλλια απονέμονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού ΄Αμυνας, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μη στρατιωτικά Μετάλλια, που απονέμονται σε στρατιωτικούς, δε φέρονται, εκτός αν έχουν απονεμηθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τα Μετάλλια δεν απονέμονται ή απονεμηθέντα δεν φέρονται, όταν ο πληρών τις σχετικές προϋποθέσεις απονομής ή ο ήδη τιμηθείς στρατιωτικός έχει στερηθεί το βαθμό του. Αφαιρούνται επίσης τα απονεμηθέντα Μετάλλια όταν ο τιμηθείς στρατιωτικός καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιανδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα, για αδίκημα που αφορά τη δημόσια τάξη ή έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Η Διαμνημόνευση υποδηλώνει την εκτέλεση, από Αξιωματικούς, ορισμένων καθηκόντων ή υπηρεσιών στο Στρατό της Δημοκρατίας ή στην Εθνική Φρουρά και εκφράζεται με αντίστοιχο μετάλλιο, διεμβολή και δίπλωμα.  Οι κατηγορίες των Διαμνημονεύσεων κατά σειρά αξίας είναι:

 • Αρχηγίας του Στρατού
 • Ηγεσίας Σχηματισμού – Διοίκησης Ναυτικού – Διοίκησης Αεροπορίας
 • Ευδόκιμης Διοίκησης
 • Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών
 • Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς
 • Υπηρεσίας σε Επιτελείο
 • Υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά (Απονέμεται σε στρατιωτικούς ξένων χωρών)
 • Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές ή Ανθρωπιστικές  Αποστολές.

Διαμνημόνευση Αρχηγίας του Στρατού

Απονέμεται στον Αρχηγό του Στρατού ή εάν η θέση αυτή είναι κενή στο Διοικητή της Εθνικής Φρουράς, με την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το διάσημο της Διαμνημόνευσης αυτής είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και έχει το σχήμα και τη μορφή του εμβλήματος του Αρχηγείου του Κυπριακού Στρατού (ΑΚΣ).  Στην πίσω πλευρά φέρει χαραγμένα τα αρχικά "ΑΚΣ" και την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από τον Αρχηγό.

Η ταινία του διασήμου χωρίζεται σε πέντε διαμήκεις λωρίδες.  Η πρώτη, η τρίτη και η πέμπτη έχουν χρώμα βαθύ κίτρινο και η δεύτερη και η τέταρτη μαύρο. Το διάσημο της Διαμνημόνευσης απεικονίζεται παρακάτω.

 

Στη διεμβολή προσαρτάται χρυσοποίκιλτο έμβλημα της Δημοκρατίας. Η διεμβολή της Διαμνημόνευσης απεικονίζεται παραπλεύρως.


Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Διοίκησης Ναυτικού – Διοίκησης Αεροπορίας

Είναι δύο τάξεων και απονέμεται σε Αξιωματικούς, οι οποίοι διετέλεσαν για ένα εξάμηνο τουλάχιστον ως Διοικητές Σχηματισμού, Διοίκησης Ναυτικού ή Αεροπορίας και διακρίνεται σε δύο (2) τάξεις:

 • Η Α' τάξη στους Διοικητές Μεραρχιών
 • Η Β' τάξη στους Διοικητές Ταξιαρχιών, Διοίκησης Ναυτικού ή Αεροπορίας

Η ταινία του διασήμου χωρίζεται σε τρεις διαμήκεις λωρίδες.  Η πρώτη και η τρίτη έχουν χρώμα κόκκινο και η δεύτερη (κεντρική) έχει χρώμα ανοικτό κυανό. Στην ταινία προσαρτώνται μεταλλικές διεμβολές, που αναγράφουν εσώγλυφα την ταυτότητα του Σχηματισμού ή της Διοίκησης.  Οι διεμβολές της ταινίας είναι επίχρυσες για την Α' τάξη και επάργυρες για την Β' τάξη.  Σε περίπτωση και νέας απονομής της Διαμνημόνευσης αυτής, λόγω διοίκησης άλλου Σχηματισμού, προσαρτάται στην ταινία και η νέα μεταλλική διεμβολή, ενώ παραμένει η παλαιά.  Χορηγείται επίσης πέραν της νέας μεταλλικής διεμβολής και νέο δίπλωμα. Το διάσημο για την κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:

Διαμνημόνευση Ηγεσίας
Σχηματισμού Α’ Τάξης
Διαμνημόνευση Ηγεσίας
Σχηματισμού Β’ Τάξης

Στη διεμβολή της Διαμνημόνευσης προσαρτάται μία φορά, ασχέτως αν υπάρχουν περισσότερες απονομές, το έμβλημα της  Δημοκρατίας, επίχρυσο για την Α΄ τάξη  και επάργυρο για την Β' τάξη. Η διεμβολή της Διαμνημόνευσης για κάθε τάξη  απεικονίζεται παρακάτω:

Α’ Τάξης Β’ Τάξης


Διαμνημόνευση Ευδόκιμης Διοίκησης

Η Διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε τρεις (3) τάξεις και απονέμεται ως εξής:

 • Η Α' τάξη απονέμεται σε ανώτατους Αξιωματικούς οι οποίοι συμπλήρωσαν εξάμηνη, τουλάχιστον, υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό και τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης στο βαθμό του Συνταγματάρχη
 • Η Β' τάξη απονέμεται σε Αξιωματικούς οι οποίοι συμπλήρωσαν τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης στους βαθμούς Αντισυνταγματάρχη ή Ταγματάρχη και εξάμηνη υπηρεσία, τουλάχιστον, στον επόμενο βαθμό
 • Η Γ' τάξη απονέμεται σε Αξιωματικούς οι οποίοι συμπλήρωσαν τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης στο βαθμό του Λοχαγού και εξάμηνη υπηρεσία, τουλάχιστον, στον επόμενο βαθμό

Η Διαμνημόνευση αυτή απονέμεται σε Αξιωματικούς οι οποίοι υπηρέτησαν σε θέσεις που συμπληρώνεται χρόνος διοίκησης, ανεξάρτητα αν απαιτείται ή όχι γι΄ αυτούς, από την ισχύουσα νομοθεσία, η συμπλήρωση χρόνου διοίκησης για κρίση και προαγωγή.

Το διάσημο της Διαμνημόνευσης αυτής φέρει στο κέντρο τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία περιβάλλεται από δάφνινο στεφάνι.  Είναι επίχρυσο για την Α' τάξη, επάργυρο για τη Β' τάξη και χάλκινο για τη Γ' τάξη. Η ταινία του διασήμου χωρίζεται σε πέντε διαμήκεις λωρίδες. Η πρώτη και η πέμπτη έχουν χρώμα λευκό, η δεύτερη και η τέταρτη κυανό και η τρίτη (κεντρική) ερυθρό. Το διάσημο για την κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:

Διαμνημόνευση
Ευδόκιμης Διοίκησης
Α' Τάξης
Διαμνημόνευση
Ευδόκιμης Διοίκησης
Β' Τάξης
Διαμνημόνευση
Ευδόκιμης Διοίκησης
Γ' Τάξης


Η τάξη της Διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή πεντάκτινου επίχρυσου αστερίσκου για την Α΄ τάξη, επάργυρου για την Β΄ τάξη και χάλκινου για την Γ΄τάξη. Η διεμβολή της Διαμνημόνευσης για κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:   

Α' Τάξης
B' Τάξης Γ' Τάξης


Διαμνημόνευση Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών

Η Διαμνημόνευση αυτή απονέμεται σε Μηχανικούς Αξιωματικούς του Ναυτικού και της Αεροπορίας, σε Αξιωματικούς Σωμάτων και σε Αξιωματικούς που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του Υπουργού Αξιωματικοί Γραφείου, για τους οποίους δεν απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου διοίκησης για κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον δεν τους έχει απονεμηθεί οποιαδήποτε τάξη της Διαμνημόνευσης Ευδόκιμης Διοίκησης και διακρίνεται σε τρεις τάξεις:

 • Η Α' τάξη απονέμεται σε ανώτατους Αξιωματικούς, μετά τη συμπλήρωση εξάμηνης, τουλάχιστον, υπηρεσίας στο βαθμό του Ταξίαρχου
 • Η Β' τάξη απονέμεται σε ανώτερους Αξιωματικούς, που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία, τουλάχιστον, δεκαοκτώ (18) ετών ως Αξιωματικοί
 • Η Γ' τάξη απονέμεται σε Αξιωματικούς που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία, τουλάχιστον, δεκατριών (13) ετών ως Αξιωματικοί

Η ταινία του διασήμου χωρίζεται σε πέντε διαμήκεις λωρίδες.  Η πρώτη και η πέμπτη έχουν χρώμα ερυθρό, η δεύτερη και η τέταρτη έχουν χρώμα κυανό και η τρίτη (κεντρική) έχει χρώμα λευκό Το σώμα του διασήμου της Διαμνημόνευσης αυτής είναι όμοιο με το εκείνο της Διαμνημόνευσης Ευδόκιμης Διοίκησης. Το διάσημο για την κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:

Η τάξη της Διαμνημόνευσης αυτής υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή πεντάκτινου επίχρυσου αστερίσκου για την Α΄ τάξη, επάργυρου για τη Β΄ τάξη και χάλκινου για τη Γ΄ τάξη. Η διεμβολή της Διαμνημόνευσης για κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:

 Α' Τάξης Β' Τάξης Γ' Τάξης

Σε περίπτωση που Αξιωματικός, τιμηθείς με τη Διαμνημόνευση αυτή, στη συνέχεια υπηρετήσει σε θέση που συμπληρώνεται χρόνος διοίκησης και τιμηθεί με Διαμνημόνευση Ευδόκιμης Διοίκησης τότε φέρεται μόνο η Διαμνημόνευση Ευδόκιμης Διοίκησης.


Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς

Η Διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε δύο (2) τάξεις και απονέμεται ως εξής:

 • Η Α΄ τάξη σε ανώτατους Αξιωματικούς, απόφοιτους οποιασδήποτε Ανώτατης Σχολής Πολέμου, καθώς και οποιασδήποτε Σχολής Εθνικής ΄Αμυνας του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον αυτοί συμπληρώσουν, μετά την αποφοίτηση τους, εξάμηνη τουλάχιστον υπηρεσία σε επιτελικές θέσεις Σχηματισμών, του Αρχηγείου Κυπριακού Στρατού ή του Υπουργείου Άμυνας
 •  Η Β΄ τάξη σε ανώτατους ή ανώτερους Αξιωματικούς, απόφοιτους οποιασδήποτε Ανώτατης Σχολής Πολέμου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον συμπληρώσουν μετά την αποφοίτηση τους από τις παραπάνω σχολές, τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσία σε επιτελικές θέσεις Συγκροτημάτων, Σχηματισμών, του Αρχηγείου Κυπριακού Στρατού ή του Υπουργείου Άμυνας

Η ταινία του διασήμου χωρίζεται σε τρεις ισομερείς λωρίδες, εκ των οποίων η πρώτη και η τρίτη έχουν χρώμα βαθύ κυανό, ενώ η δεύτερη είναι λευκή και φέρει τρεις λεπτές σειρές (χρώματος κυανού, ερυθρού και ανοικτού κυανού). Το σώμα του διασήμου της Διαμνημόνευσης αυτής φέρει στο κέντρο τη μορφή του Ζήνωνος του Κιτιέως.  Το διάσημο για την κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:

Διαμνημόνευση
Υπηρεσιών Αξκου Επιτελούς
Α' Τάξης
Διαμνημόνευση
Υπηρεσιών Αξκου Επιτελούς
Β’ Τάξης

Η τάξη της Διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με την προσάρτηση κυκλικού δάφνινου στεφανιού στην ταινία του διασήμου και κλάδου δάφνης στη διεμβολή, επίχρυσων για την Α΄ τάξη και επάργυρων για την Β΄ τάξη. Η διεμβολή της Διαμνημόνευσης για κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:             

Α’ Τάξης Β’ Τάξης

 


Διαμνημόνευση Υπηρεσίας σε Επιτελείο

Η Διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε δύο (2) τάξεις και απονέμεται ως εξής:

 • Η Α΄ τάξη σε ανώτατους Αξιωματικούς, μη απόφοιτους Ανώτατης Σχολής Πολέμου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον αυτοί συμπληρώσουν, τουλάχιστον, ένα χρόνο υπηρεσίας σε επιτελικές θέσεις Σχηματισμών, του Αρχηγείου του Κυπριακού Στρατού ή του Υπουργείου ΄Αμυνας, ως Συνταγματάρχες ή ανώτατοι
 • Η Β΄ τάξη σε ανώτερους Αξιωματικούς, μη απόφοιτους Σχολών Πολέμου, εφόσον συμπληρώσουν, τουλάχιστον, τέσσερα χρόνια υπηρεσίας σε Επιτελεία Συγκροτημάτων, Σχηματισμών, του Αρχηγείου Κυπριακού Στρατού ή του Υπουργείου ΄Αμυνας, ανεξαρτήτως βαθμού

Σε περίπτωση που Αξιωματικός τιμηθείς με τη Διαμνημόνευση αυτή, αποφοιτήσει από Ανώτατη Σχολή Πολέμου και τιμηθεί με τη Διαμνημόνευση Αξιωματικού Επιτελούς, τότε φέρεται μόνο η Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς.

Για τη Διαμνημόνευση αυτή απονέμεται μόνο διεμβολή, η ταινία της οποίας διαιρείται σε πέντε ισομερείς λωρίδες, από τις οποίες η πρώτη και η πέμπτη είναι χρώματος κυανού, η δεύτερη και η τέταρτη χρώματος λευκού και η τρίτη (μεσαία) χρώματος ερυθρού.

Η τάξη της Διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με τη προσάρτηση στη διεμβολή επίχρυσου κλάδου δάφνης για την Α΄ τάξη και επάργυρου για τη Β΄ τάξη. Η διεμβολή της Διαμνημόνευσης για κάθε τάξη απεικονίζεται παρακάτω:

Α’ Τάξης Β’ Τάξης

Διαμνημόνευση Υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά

Η Διαμνημόνευση αυτή απονέμεται σε στρατιωτικούς ξένων χωρών, που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών.

Η ταινία του διασήμου χωρίζεται σε τρεις διαμήκεις λωρίδες, εκ των οποίων η πρώτη και η τρίτη λωρίδα έχουν χρώμα μαύρο και η μεσαία έχει χρώμα κίτρινο ανοικτό. Το σώμα του διασήμου της Διαμνημόνευσης αυτής αποτελείται από σταυρό, στο κέντρο του οποίου υπάρχει το έμβλημα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς. Το διάσημο της Διαμνημόνευσης απεικονίζεται παρακάτω.

Στη διεμβολή προσαρτάται χρυσοποίκιλτο έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διεμβολή της Διαμνημόνευσης απεικονίζεται παρακάτω. 


Διαμνημόνευση Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές ή Ανθρωπιστικές Αποστολές

H Διαμνημόνευση αυτή είναι μίας Τάξης και απονέμεται σε Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, που συμμετέχουν ή συμμετείχαν ευδοκίμως σε ειρηνευτικές ή ανθρωπιστικές αποστολές, εκτός της Επικράτειας της Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή άλλων διεθνών Οργανισμών, εφόσον δεν τους έχει απονεμηθεί για τη συμμετοχή τους αυτή μετάλλιο ή άλλη ηθική αμοιβή, από τους εν λόγω διεθνείς Οργανισμούς.

Για την απονομή της διαμνημόνευσης αυτής, απαιτείται η παραμονή του Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού, στην περιοχή ανάπτυξης της ειρηνευτικής ή ανθρωπιστικής δύναμης, για χρονικό διάστημα ίσο με το ήμισυ του χρονικού διαστήματος, για το οποίο εγκρίθηκε αρχικά η συμμετοχή του και όχι βραχύτερο των 60 ημερών.

Ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου στην υποπαράγραφο (2) ελάχιστου χρονικού διαστήματος, η Διαμνημόνευση αυτή απονέμεται σε Αξιωματικό και Υπαξιωματικό, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε ειρηνευτική ή ανθρωπιστική αποστολή:

 • Φονεύτηκε ή τραυματίστηκε σοβαρά
 • Εκτέλεσε επικίνδυνες αποστολές, κατόπιν εντολής, από εξουσιοδοτημένο προς τούτο αρμόδιο όργανο.

Το μετάλλιο της Διαμνημόνευσης αυτής έχει σχήμα εξαγωνικό, διαμέτρου 35 χιλιοστών και είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο. Στην όψη απεικονίζει ανάγλυφα, στο κέντρο, το σύμπλεγμα του Κηφισόδοτου, το οποίο βρισκόταν στην αγορά των Αθηνών και παρίστανε την Ειρήνη, αδελφή της Ευνομίας και της Δίκης, καθώς και τον Πλούτο. Πίσω από το σύμπλεγμα υπάρχει ανάγλυφη υδρόγειος σφαίρα. Στην πίσω πλευρά φέρει χαραγμένα τα αρχικά «ΑΚΣ» (Αρχηγείο Κυπριακού Στρατού) και τη χρονολογία 2008. Το διάσημο της Διαμνημόνευσης απεικονίζεται παρακάτω. 

Η ταινία του μεταλλίου είναι από κυματιστό μεταξωτό ύφασμα, έχει πλάτος 35 χιλιοστά και χωρίζεται σε 3 ισομερείς, διαμήκεις λωρίδες. Η πρώτη και η τρίτη είναι χρώματος ανοικτού κίτρινου, ενώ η δεύτερη είναι χρώματος λευκού και φέρει 3 λεπτές σειρές πλάτους ενός χιλιοστού η καθεμιά, χρώματος από αριστερά προς τα δεξιά κυανού, ερυθρού και ανοικτού κυανού.

Σε περίπτωση, που Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός δικαιούται σε απονομή της Διαμνημόνευσης αυτής περισσότερο από μία φορά, φέρεται μόνο ένα διάσημο και μια διεμβολή στο χιτώνιο της στολής. Για κάθε νέα απονομή, φέρεται στην ταινία του διασήμου ή στη διεμβολή, ένας επάργυρος αστερίσκος, μέχρι του αριθμού των τριών (3). Η διεμβολή της Διαμνημόνευσης απεικονίζεται παρακάτω. 

Οι Διαμνημονεύσεις απονέμονται με απόφαση του Υπουργού ΄Αμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Στρατού ή εάν η θέση αυτή είναι κενή, του Διοικητή της Εθνικής Φρουράς.

Η ηθική αυτή αμοιβή απονέμεται στους Εθνοφύλακες, με διαταγή του Αρχηγού του ΓΕΕΦ, εκφράζεται με διακριτικό έμβλημα και αντίστοιχο δίπλωμα και διακρίνεται σε 3 τάξεις:

 • Η Α' τάξη απονέμεται για οκταετή εθελοντική υπηρεσία στην Εθνοφυλακή
 • Η Β' τάξη απονέμεται για εξαετή εθελοντική υπηρεσία στην Εθνοφυλακή
 • Η Γ' τάξη απονέμεται για τριετή εθελοντική υπηρεσία στην Εθνοφυλακή

Τα Διακριτικά Εμβλήματα Εθνοφυλακής απεικονίζονται παρακάτω:

Α’ Τάξης Β’ Τάξης Γ’ Τάξης

Είναι ηθικές αμοιβές, οι οποίες έχουν θεσπισθεί για την προώθηση της ευγενούς άμιλλας και την ανύψωση του ηθικού των στελεχών και των οπλιτών.  Απονέμονται για εξαιρετική απόδοση στην Υπηρεσία, υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον και για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. Διακρίνονται σε:

 • Έπαινο
 • Εύφημο Μνεία
 • Συγχαρητήρια 
 • Ονομασία Υποδεκανέα

Έπαινος

Δικαίωμα απονομής επαίνου έχει ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, σε όλα τα μέλη της Δύναμης, ανεξάρτητα που υπηρετούν.

Εύφημος Μνεία

Η Εύφημος Μνεία απονέμεται από:

 • Τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, σε όλα τα μέλη της Δύναμης, ανεξάρτητα που υπηρετούν.
 • Τον Υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς σε όλα τα μέλη που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις της Δύναμης, υπό την άμεση Διοίκησή του.
 • Τον Επιτελάρχη του ΓΕΕΦ, για τα στελέχη που υπηρετούν στο Κυρίως Επιτελείο του ΓΕΕΦ
 • Τους Διοικητές Σχηματισμών – Συγκροτημάτων – Ανεξ. Συγκροτημάτων, Διοικητές Διοικήσεων και Διευθυντές Διευθύνσεων του ΓΕΕΦ, οι οποίοι έχουν Μονάδες υπό την άμεση διοίκησή τους και εφόσον είναι ανώτατοι Αξιωματικοί, στους υπ’ αυτούς ανώτερους και κατώτερους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες

Συγχαρητήρια

 Τα Συγχαρητήρια απονέμονται από:

 • Τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, σε όλα τα μέλη της Δύναμης ανεξάρτητα που υπηρετούν
 • Τον Υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς σε όλα τα μέλη που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις της Δύναμης
 • Τον Επιτελάρχη του ΓΕΕΦ για τα στελέχη που υπηρετούν στο κυρίως Επιτελείο του ΓΕΕΦ
 • Τους Διοικητές Σχηματισμών (Μεραρχίες - Ταξιαρχίες) και Διοικητές Διοικήσεων ΓΕΕΦ, σε όλα τα υφιστάμενα τους μέλη της Δύναμης.  
 • Τους Διοικητές Συγκροτημάτων - ΤΔ και Διευθυντές Διευθύνσεων οι οποίες έχουν Μονάδες υπό την άμεση Διοίκηση τους, σε όλα τα υφιστάμενά τους μέλη της Δύναμης

Ονομασία Υποδεκανέα

Απονέμεται από τους Διοικητές των αμέσως προϊσταμένων κλιμακίων, των Μονάδων ή Ανεξαρτήτων Υπομονάδων, στις οποίες υπηρετούν οι τιμώμενοι οπλίτες.

Οι παραπάνω ηθικές αμοιβές απονέμονται και σε κλιμάκια διοικήσεως, για υποδειγματική απόδοση στην Υπηρεσία, από τους έχοντες το δικαίωμα απονομής, όπως προαναφέρθηκε κατά περίπτωση.

Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός, που συμμετείχε σε Ειρηνευτική ή Ανθρωπιστική αποστολή, εκτός της Επικράτειας της Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή άλλων διεθνών Οργανισμών και έτυχε απονομής ή μη, ηθικής αμοιβής, από τους εν λόγω διεθνείς Οργανισμούς ή το ξένο κράτος, μετά τον επαναπατρισμό του, ενεργεί κατά περίπτωση ως ακολούθως:

 • Εφόσον του απονεμήθηκε ηθική αμοιβή, υποβάλλει, ιεραρχικά, αναφορά μαζί με φωτοτυπία του διπλώματος ή της διαταγής απονομής, με την οποία αιτείται την άδεια της Υπηρεσίας, για να φέρει την ηθική αμοιβή και την καταχώρηση αυτής στον ατομικό του φάκελο
 • Εφόσον δεν του απονεμήθηκε ηθική αμοιβή και συμμετείχε για χρονικό διάστημα ίσο με το ήμισυ του χρονικού διαστήματος, για το οποίο εγκρίθηκε αρχικά η συμμετοχή του και όχι βραχύτερο των 60 ημερών, υποβάλλει, ιεραρχικά, αναφορά μαζί με φωτοτυπία της διαταγής συμμετοχής του, με την οποία αιτείται την απονομή της Διαμνημόνευσης Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές ή Ανθρωπιστικές Αποστολές

Στρατιωτικά Μετάλλια που απονέμονται από ξένο κράτος σε στρατιωτικούς της Δημοκρατίας, φέρονται μετά από έγκριση του Υπουργού ΄Αμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Στρατού ή εάν η θέση αυτή είναι κενή, του Διοικητή της Εθνικής Φρουράς.