Επίσκεψη Α/ΓΕΕΦ στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών

               Την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς την 19 Μαΐου 2017.

                Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του πραγματοποίησε διαλέξεις προς τους σπουδαστές των σχολών με θέμα «Εθνική Φρουρά: Παρόν - Μέλλον - Προκλήσεις και Προοπτικές».

 

19/05/2017