Υπογραφή Προγράμματος Διμερούς Συνεργασίας με την Ιορδανία

Την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021, υπογράφηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, το Πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και των Ιορδανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στην τηλεδιάσκεψη, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Δ’ Κλάδου, Σμήναρχος Ανδρόνικος Ξυδάς ενώ τις Ιορδανικές ΕΔ εκπροσώπησε ο Συνταγματάρχης Firas Alkaradsheh.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, εκπαιδεύσεων και διμερών επαφών, προωθώντας τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δυο χωρών.

12/02/2021