Διευθύνσεις Σωμάτων

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Το έμβλημα του Σώματος αποτελείται από ένα τόξο και μία φαρέτρα με βέλη. Η φαρέτρα συμβολίζει τον εκπαιδευόμενο και τα βέλη τις γνώσεις, που παρέχονται σ' αυτόν από το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Ρητό του Σώματος είναι το «Αρχή ήμισυ του παντός» (η αρχή αποτελεί το μισό του όλου έργου), το οποίο μας διασώζει μέχρι σήμερα ο Αριστοτέλης και ο Διογένης ο Λαέρτιος.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Τα χρώματα του Σώματος Υλικού Πολέμου είναι το μπλε-κόκκινο-μπλε. Το διακριτικό του Σώματος αποτελείται από  έξι χιαστί ακόντια (τρία δεξιά και τρία αριστερά), στο κέντρο των οποίων βρίσκεται μια περικεφαλαία, και όλα αυτά πλαισιώνονται  από ένα δάφνινο στεφάνι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Συμβουλεύει το ΓΕΕΦ σε θέματα αρμοδιότητας Υλικού Πολέμου (ΥΠ) ενώ παράλληλα σχεδιάζει τον προϋπολογισμό (Π/Υ) της ΔΥΠ και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή της Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) ΥΠ του ΓΕΕΦ

2. Μελετά, παρακολουθεί και σχεδιάζει με τεκμηριωμένες εισηγήσεις επί θεμάτων:

α. Μηχανογραφικών εφαρμογών υλικών (ΟΣΕΥΣ) και πυρομαχικών (ΑΣΠΥΣ), ελέγχοντας τη λειτουργία τους, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις ΔΜ και εισηγείται επί θεμάτων συντήρησης – επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης αυτών
β. Προϋπολογισμού αρμοδιότητας ΥΠ.
γ. Σχεδιασμού προμήθειας υλικών αρμοδιότητας ΥΠ.
δ. Λογιστικών τακτοποιήσεων – διαγραφών υλικών και πυρομαχικών.
ε. Συντάξεως τεχνικών προδιαγραφών βασικού και ειδικού υλικού αρμοδιότητας ΥΠ.
ζ. Εισηγήσεων επί σχεδιασμού διακλαδικότητας ΔΜ σε θέματα υλικών – πυρομαχικών.
η. Τεχνικών Οδηγιών για τα πυρομαχικά

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Το κλειδί, το κατσαβίδι και η λυχνία συμβολίζουν: "Τα τεχνικά μέσα στην υπηρεσία της γνώσης".

Το ρητό ("ΘΕΛΕΙΝ ΕΣΤΙ ΔΥΝΑΣΘΑΙ") σημαίνει ''Εάν θέλεις, μπορείς. Η θέληση είναι δύναμη''.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το έμβλημα του Τεχνικού Σώματος αποτελείται από μια παράσταση και ένα ρητό.

Παράσταση: Η παράσταση απεικονίζεται από ένα κλειδί, ένα  κατσαβίδι και μία λυχνία

Ρητό: "ΘΕΛΕΙΝ ΕΣΤΙ ΔΥΝΑΣΘΑΙ"

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Η αποστολή του Τεχνικού Σώματος είναι η συντήρηση-επισκευή του τεχνικού υλικού του Στρατού καθώς και η διατήρηση-επαναφορά του σε αξιόμαχη κατάσταση.
2. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού, όπως προκύπτουν από την αποστολή του είναι:
(α) Συντήρηση-Αξιοποίηση-Ανακατασκευή-Εκσυγχρονισμός κάθε είδους τεχνικού υλικού του Στρατού.
(β) Περισυλλογή-Μετακομιδή του βεβλαμένου βαρέως τεχνικού υλικού.
(γ) Επιθεωρήσεις τεχνικού υλικού.
(δ) Σύνταξη μελετών-τεχνικών προδιαγραφών, για το τεχνικό υλικό του Στρατού Ξηράς.
(ε) Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού όλων των Όπλων-Σωμάτων.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το στάχυ που συμβολίζει τον εφοδιασμό και την τήρηση αποθεμάτων εφοδίων, τα δύο φτερά που συμβολίζουν τον ανεφοδιασμό από αέρα και το κυκλικό περίβλημα φύλλων δρυός συμβολίζει τις μεταφορές.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το διακριτικό του Σώματος Εφοδιασμού – Μεταφορών αποτελείται από ένα στάχυ, δύο φτερά, και ένα κυκλικό περίβλημα φύλλων δρυός. Τα χρώματα του ΣΕΜ είναι το κίτρινο και το πράσινο (κίτρινο – πράσινο – κίτρινο).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών καλείται να ανεφοδιάζει το Στρατό με τρόφιμα, καύσιμα, λιπαντικά, και τεχνικά υλικά καυσίμων - αρτοποίησης. Τηρεί αποθέματα των παραπάνω υλικών - εφοδίων και διεξάγει τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και καυσίμων σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια χημικών αναλύσεων.

Με τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει εκτελεί οδικές μεταφορές εφοδίων, υλικών και προσωπικού.

Έχει την ευθύνη εκπόνησης μελετών, έκδοσης αναγκαίων τεχνικών οδηγιών, σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών - κανονισμών για τα υλικά και εφόδια αρμοδιότητάς του, καθώς και της τεχνικής επίβλεψης του τρόπου που οι Μονάδες χρησιμοποιούν αυτά.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η βακτηρία είναι το σύμβολο των ιατρών της αρχαιότητας οι οποίοι περιόδευαν στις πόλεις προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς.

Το φίδι είναι το κατεξοχήν σύμβολο του Θεού της υγείας Ασκληπιού και η χρησιμοποίησή του από τους αρχαίους Έλληνες είχε την έννοια ότι, όταν τα φίδια αποβάλλοντος το παλιό τους δέρμα φαίνονται πάντα νέα, έτσι και ο Θεός της υγείας, θεραπεύοντας τις νόσους των ανθρώπων διαφυλάσσει τη νεότητά τους.

Η απεικόνιση της περικεφαλαίες δείχνει ότι το έμβλημα εκφράζει το Υγειονομικό του Στρατεύματος. Το ρητό σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «έχοντας εμπιστοσύνη στην αγάπη του ιατρού προς τον άνθρωπο».

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Παράσταση: Βακτηρία με φίδι ελισσόμενο επί αυτής και περικεφαλαία προβαλλόμενα επί της Κύπρου.

Ρητό: «Τη του ιητρού επιεικείοι ευδοκέοντες».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

α. Αποστολή του Υγειονομικού είναι η υγειονομική υποστήριξη του Στρατού στην ειρήνη και στον πόλεμο με σκοπό τη διατήρηση ακέραιας της παρατακτής δύναμης αυτού και της μαχητικής του ισχύοςόπως επίσης και η συνδρομή του στην Πολιτεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

β. Το Υγειονομικό επιτυγχάνει την αποστολή του με τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Την παροχή πρωτοβάθμιας (στις στρατιωτικές μονάδες), δευτεροβάθμιας (στις μικρές υγειονομικές μονάδες) και τριτοβάθμιας (στα στρατιωτικά νοσοκομεία) περιθάλψεως στο Στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς και τους λοιπούς δικαιούχους.
2. Την εκπαίδευση του Υγειονομικού προσωπικού (Μονίμων και Εφέδρων, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού).
3. Την προληπτική ετήσια υγειονομική εξέταση όλου του Μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς, την επιλογή των νεοσυλλέκτων, την τακτική παρακολούθηση τους και την ετήσια επιλογή των υποψηφίων των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ του Στρατού Ξηράς.
4. Την έρευνα σε ιατρικά και άλλα θέματα υγειονομικού.
5. Τη συμμετοχή σε ασκήσεις.