Δ' Κλάδος

Ο Δ΄ Κλάδος αποτελεί το αρμόδιο όργανο του ΓΕΕΦ, όσον αφορά την οργάνωση και συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν τα ακόλουθα:

  • Αμυντική πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
  • Αμυντικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό
  • Έρευνα και Καινοτομία
  • Παρούσα Oργάνωση
  • Μελλοντική μετεξέλιξη
  • Καταγραφή της ιστορίας

Καθημερινά αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την σχεδίαση και τη διεξαγωγή μιας σειράς δράσεων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τα παραπάνω θέματα με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Φρουράς.