Γ' Κλάδος

Ο Γ΄ Κλάδος αποτελεί το αρμόδιο όργανο του ΓΕΕΦ, όσον αφορά την οργάνωση και συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν τα ακόλουθα:

  • Υποστήριξη από απόψεως Διοικητικής Μέριμνας
  • Διαχείριση οικονομικών πόρων
  • Συντήρηση του τεχνικού υλικού και μέσων
  • Προμήθειες γενικών υλικών, ανταλλακτικών, καυσίμων και ελαιολιπαντικών
  • Υγειονομική υποστήριξη

Καθημερινά αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την σχεδίαση και τη διεξαγωγή μιας σειράς δράσεων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν σε ότι αφορά στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, στη συντήρηση, στις προμήθειες υλικών, στην υγειονομική υποστήριξη καθώς και στην εξασφάλιση άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος Διοικητικής Μέριμνας της Εθνικής Φρουράς.