Β' Κλάδος

Ο Β΄ Κλάδος αποτελεί το αρμόδιο όργανο του ΓΕΕΦ, όσον αφορά την οργάνωση και συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν τα ακόλουθα:

  • Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό
  • Μεταθέσεις του Στρατιωτικού Προσωπικού
  • Πολιτικό προσωπικό
  • Νομικά θέματα και δικαστικές υποθέσεις
  • Στρατολογία
  • Δημόσιες σχέσεις

Καθημερινά αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την σχεδίαση και τη διεξαγωγή μιας σειράς δράσεων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τα πάραπάνω θέματα με σκοπό την παρακολούθηση και εφαρμογή διατάξεων διοικητικής φύσεως και μεταβολών που αφορούν το στρατιωτικό προσωπικό και την αρτιότερη διαχείριση του, καθώς και θέματα που αφορούν στη συνεργασία του ΓΕΕΦ με το κοινό, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Εθνικής Φρουράς.