Βολές Μηνός Μαΐου

Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, θα διεξαχθούν βολές στα παρακάτω Πεδία Βολής.

Βολές Μηνός Μαΐου.

04/05/2020