Επιχειρησιακές Δραστηριότητες Στρατού Ξηράς (Εβδομάδα 27-30 Απρ. 2020)

30/04/2020