Επίσκεψη Ακόλουθου Άμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ο Συνταγματάρχης Ahmed Abdelhamid Mohamed ABDELAAL, διαπιστευμένος Ακόλουθος Άμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου  στην Κύπρο, πραγματοποίησε στις 30 Απριλίου 2020, επίσκεψη στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και συναντήθηκε με τον Αρχηγό της ΕΦ Αντιστράτηγο Δημόκριτο ΖΕΡΒΑΚΗ.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος στη βάση της υφιστάμενης στρατιωτικής συνεργασίας, καθώς και τρόποι αναβάθμισης και διεύρυνσής της.

30/04/2020