Βολές Μηνός Μαρτίου

Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, θα διεξαχθούν βολές στα παρακάτω Πεδία Βολής.

Βολές Μηνός Μαρτίου.

01/03/2020