ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ B'1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ/ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

18/02/2020