Βολές Μηνός Ιανουαρίου

Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, θα διεξαχθούν βολές στα παρακάτω Πεδία Βολής.

Βολές Μηνός Ιανουαρίου.

28/12/2019