Τελετή Προαγωγής Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε τελετή προαγωγής 12 Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς, οι οποίοι πέτυχαν σε γραπτές εξετάσεις σε προκαθορισμένες ενότητες στρατιωτικών θεμάτων.

Οι νέοι Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι και Ανθυποσμηναγοί με την πολύχρονη εμπειρία που απέκτησαν σαν Υπαξιωματικοί,θα κληθούν να επανδρώσουν θέσεις και να καλύψουν ανάγκες της Εθνικής Φρουράς σε συγκεκριμένους τομείς.

20/12/2019