Βολές Μηνός Δεκεμβρίου

Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, θα διεξαχθούν βολές στα παρακάτω Πεδία Βολής.

Βολές Μηνός Δεκεμβρίου.

01/12/2019