Βολές Μηνός Οκτωβρίου

Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, θα διεξαχθούν βολές στα παρακάτω Πεδία Βολής.

Βολές Μηνός Οκτωβρίου

 

02/10/2019