Διαβεβαίωση Νέων Υπαξιωματικών Τάξης 2019

 Στις 17 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Διαβεβαίωσης Υπαξιωματικών Τάξης 2019, παρουσία του Έντιμου Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Ηλία Λεοντάρη, στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΠΟΤΑ».

 Οι νέοι Υπαξιωματικοί αποφοίτησαν από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Σ.Μ.Υ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.), Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) και είναι έτοιμοι να στελεχώσουν άμεσα τις μονάδες Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Ημερήσια Διαταγή Διαβεβαίωσης Νέων Υπαξιωματικών 2019

19/07/2019