Διεξαγωγή του Σχολείου Στρατιωτικής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στην Κύπρο

 Στο πλαίσιο του Σχολείου Intermediate Military Search του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defense Agency – EDA), διεξήχθη στην Κύπρο από 2 – 19 Απριλίου, εκπαίδευση με αντικείμενο Αντιμετώπιση Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΑΕΜ, Countering Improvised Explosive Devices – CIED’s).

 Η εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιήθηκε με άκρως ρεαλιστικά σενάρια, αφορούσε στον εντοπισμό, αναγνώριση και εξουδετέρωση ΑΕΜ. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογήθηκαν τόσο σε τακτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, σε αντικείμενα όπως η σχεδίαση και η εκτέλεση ενεργειών επί των ΑΕΜ.

 Στην εν λόγω εκπαίδευση συμμετείχε προσωπικό της Διοίκησης Μηχανικού της Εθνικής Φρουράς και εκπαιδευτές που προέρχονταν από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ολλανδίας και του Βελγίου, με μεγάλη εμπειρία και σχετική εξειδίκευση.

23/04/2019