Ετήσια Σύνοδος Αρχηγών Στρατού Ξηράς του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Ευρωπαϊκού Στρατού FINABEL

 Στις 15 και 16 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Σύνοδος Αρχηγών Στρατού Ξηράς του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Ευρωπαϊκού Στρατού FINABEL (France – Italy – Netherlands – Allemagne/Germany – Belgium – Luxembourg, ιδρυτικά μέλη του Κέντρου το 1953) στη Μάλτα, όπου παρευρέθηκε ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Κώστας Χρυσηλίου και συμμετείχε στις εργασίες της εκπροσωπώντας την Εθνική Φρουρά.

 Στη διάσκεψη συμμετείχαν οι 22 Αρχηγοί των Χερσαίων Δυνάμεων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκπρόσωποί τους, μέλη του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, καθώς και οι αντίστοιχοι Βασικοί Στρατιωτικοί Εμπειρογνώμονες. Επιπλέον παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το ΝΑΤΟ και από διάφορους άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Οι εργασίες του Συνεδρίου, επικεντρώθηκαν στην προώθηση και αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας των Χερσαίων Δυνάμεων σε όλο το φάσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν το έργο που επιτέλεσε η FINABEL εντός του 2018 και αποφασίστηκαν οι δράσεις για την επόμενη περίοδο.

 Επιπλέον, συζητήθηκαν σημαντικά θέματα σχετικά τις εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τις προκλήσεις που εμφανίζονται στην περιοχή και την επίδραση τους στην σταθερότητα και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20/04/2019