Άσκηση «ΤΡΙΑΙΝΑ-2019»

  Στο πλαίσιο του «Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας Κύπρου», πραγματοποιήθηκε κοινή άσκηση μικρής κλίμακας σε θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου, στις 05 και 06 Μαρτίου 2019, με τη συμμετοχή Μονάδων της Διοίκησης Ναυτικού και Αστυνομικών Ακάτων (Α/Α) της Διοίκησης Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας.

  Στην άσκηση, με την κωδική ονομασία «ΤΡΙΑΙΝΑ-2019», πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή Αξιωματικών Συνδέσμων και εξετάστηκαν εκπαιδευτικά αντικείμενα που περιελάμβαναν αντιμετώπιση συμβατικών αλλά και ασύμμετρων απειλών για την προαγωγή της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας του προσωπικού με σκοπό την επαύξηση της συνέργειας των δυο Διοικήσεων.

  Κατά την άσκηση, την οποία διεύθυνε εν πλώ επιβαίνων στο ΠΓΥ ΑΛΑΣΙΑ ο Διοικητής Ναυτικού, Πλοίαρχος Χαράλαμπος Χαραλάμπους ΠΝ, επιβεβαιώθηκε η εξαίρετη συνεργασία μεταξύ των δυο Διοικήσεων.

14/03/2019