Άσκηση «ΤΡΙΑΙΝΑ-19»

  Κοινή άσκηση της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας Κύπρου με την ονομασία «ΤΡΙΑΙΝΑ-19» θα διεξαχθεί στις 5 και 6 Μαρτίου 2019 σε θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου με συμμετοχή πλοίων της Διοίκησης Ναυτικού και αστυνομικών ακάτων της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.

  Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των προνοιών του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας Κύπρου και έχει σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης Ναυτικού και της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και την εξάσκηση του προσωπικού τους σε διάφορα σενάρια.

04/03/2019