Παράδοση Φακέλου της Κύπρου

  Στις 28 Φεβρουαρίου 2019, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης, παρέδωσε τους 4 πρώτους τόμους του Φακέλου της Κύπρου στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη.

  Σε τελετή που έλαβε χώρα στη Βουλή, παραδόθηκε ο Φάκελος της Κύπρου, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία Κύπρου, στην ΕΛΔΥΚ και στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).

  Κατά την παράδοση του Φακέλου, ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι παραδίδει το Φάκελο με σκοπό την μελέτη και αξιοποίηση των διδαγμάτων τα οποία θα εξαχθούν.

  Ο Αρχηγός της ΕΦ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής και τον διαβεβαίωσε ότι όλο το υλικό θα τύχει ενδελεχούς μελέτης με σκοπό να εξαχθούν διδάγματα και συμπεράσματα, τα οποία θα αξιοποιηθούν κατάλληλα.

04/03/2019