Ημερίδα με θέμα «Καινοτομία στην Εθνική Φρουρά»

  Ημερίδα με θέμα «Καινοτομία στην Εθνική Φρουρά» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ).

  Σκοπός της ήταν να παρουσιασθούν διάφορες προτάσεις καινοτομιών στο πλαίσιο βελτίωσης υφιστάμενων διαδικασιών, μηχανογραφικών εφαρμογών και άλλων συναφών  συστημάτων, προς βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης καθημερινών θεμάτων της Εθνικής Φρουράς.

  Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη της Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι της Αστυνομίας καθώς και λειτουργοί του Πανεπιστημίου Κύπρου.

  Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Φρουρά και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη συμμετοχή του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας και άλλων Κέντρων και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

  Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν διάφορα θέματα όπως:

  • Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και η δυνατότητα συμμετοχής της Ε.Φ σε αυτά, από τον κ. Σταύρο Καμπανέλλα του ΙΠΕ,
  • Δυνατότητες μοντελοποίησης και ανάλυσης συστημάτων, από τον Δρ Λουκά Λουκά, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
  • Δυνατότητες των Εργαστηρίων και του Εξοπλισμού του Ερευνητικού Κέντρου “EMPHASIS”,  από τον Δρ Μάρκο Αντωνιάδη,
  • Ανάπτυξη Δικτύων Πληροφοριών και Χρήση Drones, από τον Δρ. Χρήστο Παναγιώτου του Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος»,
  • Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Συστήματος Τυποποίησης, από το λειτουργό του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κ. Μιχάλη Ζαντή,
  • Συντήρηση: Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρότυπα, από το λειτουργό του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης κ. Γιάννη Βασιάδη,
  • EMF and Energy applications, από τον Δρ. Γεώργιο Γεωργίου του Ερευνητικού Κέντρου “FOSS”,
  • Autonomous Underwater Gliders for Maritime Security and Safety, από το Δρ. Daniel Hayes του Ωκεανογραφικού Κέντρου,
  • Επίλυση των προκλήσεων στην Εθνική Ασφάλεια με τη χρήση της τεχνολογίας, από το Δρ. Χαράλαμπο Σεργίου της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας,

  Σε χαιρετισμό του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, υπογράμμισε ότι εισάγουμε την Καινοτομία στην Ε.Φ καλύπτοντας ένα κενό, μετατρέποντας την κενοτομία σε καινοτομία. Πρόσθεσε ότι γνωρίζοντας ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να υποστηρίξουμε, υπάρχουν τομείς προς αξιοποίηση χωρίς να περιορίσουμε τις δράσεις της καθημερινότητας και της αποστολής μας.

  Επιπλέον, υπογράμμισε ότι υπάρχουν στελέχη στην ΕΦ που διαθέτουν την κατάλληλη γνώση,  εμπειρία και διάθεση, σε περιβάλλον κατάλληλο για ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των ιδεών που υπάρχουν.

  Επίσης, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς τόνισε ότι η εισαγωγή της Τεχνολογίας στην Άμυνα, ελλοχεύει κινδύνους και ανεξάρτητα με την προσήλωσή μας σ’ αυτή, πρέπει να διατηρούμε επαφή με τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας

  Ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης, κατά το κλείσιμο της ημερίδας, ανέδειξε τη σημασία της καινοτομίας και της έρευνας στην σύγχρονη κοινωνία και εξήρε το γεγονός ότι η Ακαδημαϊκή Κοινότητα έχει κατατάξει την Έρευνα και Καινοτομία σε ύψιστη προτεραιότητα.

  Ανέφερε ότι η ΕΦ έχει ικανό έμψυχο δυναμικό και ότι η αξιοποίησή του και η διασύνδεση της με ερευνητικά κέντρα είναι ένας δρόμος που επιβάλλεται να ακολουθήσουμε σήμερα, με σκοπό την αναβάθμιση στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας.

  H εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθόσον εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάθηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες για την αναβάθμιση της λειτουργίας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς.

01/03/2019