Βολές Μηνός Μαρτίου

Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, θα διεξαχθούν βολές στα παρακάτω Πεδία Βολής.
 

01/03/2019