Εφαρμογή Αναθεωρημένης Διαδικασίας Παρουσίασης Εφέδρων

  Από 1η Ιανουαρίου 2019 οι παρουσιάσεις Εφέδρων στην ΕΦ πραγματοποιούνται ακολουθώντας την Αναθεωρημένη Διαδικασία Παρουσίασης, η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση του θεσμού της Εφεδρείας.

  Με την νέα διαδικασία επιδιώκεται όπως ο κάθε Έφεδρος να είναι σε θέση να γνωρίζει:

Πού πρέπει να πάει όταν τον καλέσει η πατρίδα,

Ποιος είναι ο Διοικητής και ποιος ο ηγήτοράς του,

Με ποια μέσα θα εκτελέσει την αποστολή του.

  Στις παρουσιάσεις Εφέδρων που έγιναν τον μήνα Ιανουάριο, καταγράφηκε ο ενθουσιασμός, η αυξημένη συμμετοχή και το ενδιαφέρον. Ο βαθμός ικανοποίησης, τόσο των στελεχών των Μονάδων της ΕΦ όσο και των εκπαιδευομένων – Εφέδρων, έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 

  Σε όλες τις δραστηριότητες συμμετείχαν επιτελείς του ΓΕΕΦ οι οποίοι συμβούλεψαν τους Διοικητές και κατέγραψαν τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν ή και να τροποποιηθούν σε κάποιες περιπτώσεις.

01/02/2019