Βολές Μηνός Ιανουαρίου

Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, θα διεξαχθούν βολές στα παρακάτω Πεδία Βολής.

Βολές Μηνός Ιανουαρίου

01/01/2019