Η Εθνική Φρουρά στα διεθνή fora

       Ο ετήσιος απολογισμός του έργου της Εθνικής Φρουράς στα διεθνή fora για το τρέχον έτος καθώς και η στοχοθεσία για το 2019, πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2018.
 
       Κατά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και αξιολόγηση του τελεσθέντος κατά το 2018 έργου και ορίστηκε η στοχοθεσία για το 2019.
 
       Σημειώνεται, ότι η Εθνική Φρουρά συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας και τις συναντήσεις εργασίας που διεξάγονται στο πλαίσιο των EUMC, EDA, EUROCONTROL, OSCE, την PESCO και αλλού
 
       Η Εθνική Φρουρά δραστηριοποιείται με τους υπεύθυνους θεματικούς Αξιωματικούς (subject matter experts), σε 60 προγράμματα που πραγματεύονται ποικίλα θέματα στους τομείς:
 
Διαχείρισης Αποθεμάτων Στρατιωτικού Υλικού
Θαλάσσιας Επιτήρησης
Αεροπλοϊμότητας και Ασφάλειας Πτήσεων
Επικοινωνιών
Κυβερνοπόλεμου
Έρευνας και Τεχνολογίας
Εκπαίδευσης
Έρευνας και Διάσωσης
Ανάπτυξης Δυνατοτήτων 
 

 

14/12/2018