Διεξαγωγή Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Μονάδων

   Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ανακοινώνει ότι από 05 έως 10 Νοεμβρίου 2018 θα διεξαχθούν επιμέρους δραστηριότητες - ασκήσεις σε μεγάλο μέρος του χερσαίου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εκτελεστούν βολές στο σύνολο των πεδίων βολής.

   Οι ανωτέρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος στρατιωτικής εκπαίδευσης και πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης των οπλιτών της 2018 ΕΣΣΟ και κατόπιν της τοποθέτησής τους στις Μονάδες.

   Παρακαλούνται οι ιδιώτες να είναι προσεκτικοί στις κινήσεις τους.

02/11/2018